Související normy - Archiv

___________________________________________________________________

Označení
Název
ČSN 73 1701
Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií.
ČSN P ENV 1991-1
Zásady navrhování.
ČSN P ENV 1991-2-1
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, Část 2-1: Objemová tíha, vlastní a užitečné zatížení.
ČSN P ENV 1991-2-2
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, Část 1-1: Zatížení konstrukcí namáhaným požárem.
ČSN P ENV 1991-2-3
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, Část 2-3: Zatížení sněhem.
ČSN P ENV 1991-2-4
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, Část 2-4: Zatížení větrem.
ČSN P ENV 1995-1-1
Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1; Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
ČSN P ENV 1995-1-2
Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-2; Obecná pravidla - Navrhován konstrukcí na účinky požáru.
ČSN EN 73 2810
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění.
ČSN EN 844-9
Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva.
ČSN 49 0600-1
Ochrana dřeva - základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana.
ČSN EN 338
Konstrukční dřevo. Třídy pevnosti.
ČSN EN 1912
Konstrukční dřevo - třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin.