Software MII 20/20
 
 
 
 
_______________________________________________________________________
 • Základem výroby konstrukcí se styčníkovou deskou je vhodný software, který využívá současných výsledků vývoje hardware, software a aplikovaného výzkumu navrhování konstrukcí.
 • Dnešní stav vývoje software na světovém trhu stále více inklinuje k podpoře ekonomiky na straně výrobce, aby se mohl prosadit v konkurenci na trhu.
 • Firma MiTek Industries vyvinula specializovaný programový balík na návrh, výpočet a požadovaný výstup v podobě dokumentace potřebné pro výrobu konstrukcí se styčníkovou deskou.
 • Software umožňuje kompletní management obchodních případů od nabídky až po vyskladnění hotových výrobků a fakturaci, přípravy výroby, zásobování a skladů, technické zpracování střech včetně statických výpočtů a výrobní dokumentace.

 

SW MiTek se skládá z několika modulů: 
 
Tip: kliknutím na název modulu se zobrazí jeho popis
 • MBA:              manažer zakázek, oceňování, ekonomické výstupy, sledování průběhu zakázky
 • Layout:          modul na konstruování střech,montážní schéma, trojrozměrný model
 • Engineering:  statický návrh a posouzení dřevěných prvků a spojů
 • Reporting:     výrobní dokumentace konstrukce (výrobní výkresy - spoje, dřevné prvky atd.)
 • Primecad:      CAD modul - výkresy pro stavení povolení, knihovny detailů
 • Panel:           -modul na dřevostavby - tvorba stěnových dřevěných panelů
 • Batchcut:      tvorba pořezové dokumentace, řízení pily počítačem