VORMING
____________________________________________________________
 

Introductie

 

De constante evolutie, de ekonomische inzet van de markten en de levendige concurentie die zich voordoet in ons domein vragen van de bedrijven een constant uptodate niveau van service en prestatie.

Het steeds sneller werken en meer produceren is steeds nodig.

Een perfekte beheersing van de informatica dank zij de software heden ten dage beschikbaar, is onmisbaar geworden om te beantwoorden aan deze vraag van performantie. Het aanbod van software is groter en groter, krachtiger en krachtiger en meer en meer gevarieerd.

Maar wordt deze capaciteit optimaal benut?

Enkel continue vorming, gericht en georganiseerd kan zorgen voor de onmisbare kennis.   

 

 

Betere vorming 

vertaalt zich in performantie

 


Met dit doel voor ogen, en om onze politiek van bijstand aan de ondernemingen te bevestigen organiseren wij gedurende gans het jaar vormingskursussens.

Algemene thema's zoals DTU 31.3, ziekteleer, houtbehandeling, de verbindingen worden aangeraakt teneinde een antwoord te geven op de gestelde vragen van de stagairs.

Anderzijds zullen de geinformatiseerde werktuigen getoond worden om te ontwerpen, berekenen, tekenen en fabrikeren van  geindustrialiseerde spanten.

Wij bieden dan graag aan, onze

 

Vormingskatalogus 

 

De tijdstippen, de regionale plaatsen en de details van de sessies bevinden zich in de volgende bladzijden.

 

Vormingskalender 

 

 

____________________________________________________________
© Copyright 2002-2013 MiTek Holdings, Inc. Alle rechten voorbehouden.