Realisaties

____________________________________________________________ 

Verloren spant (niet bewoonbaar)

 
Dit spant is dikwijls van het type W.
Andere vormen zijn King, WW, M,... zelfs in meerdere
delen. De trekker dient voor de bevestiging van latten.
De overspanning is meestal tussen 8 en 15 meter voor een hoogte van 3,50 m.
Deze vorm van spanten kan ook gebruikt worden voor
industriële gebouwen. De overspanning kan 25 tot 30
meter bedragen.

_____________________________________________________________ 

Het schilddak

Deze wel verspreide methode bestaat uit 3 tot 4 afgeknotte spanten en 2 hierop rustende noorbomen. Er is minder dan 2 uren nodig om zulke noorboom te plaatsen.
Noorbomen type "caissons" zijn zelfs nog sneller.
De fabrikant kiest de configuratie in funktie van
de berekeningen, dakhelling, hoogteligging,
belastingen, ....

_____________________________________________________________ 

Een kil

Het realiseren van een kil met geindustrialiseerde spanten is zeer eenvoudig, ongeacht het daktype en zijn helling. Bij gelijke hellingen wordt het allemaal nog eenvoudiger.
Dit alles verminderd de plaatsings-en toedekkingstijd, dus ook de kosten.

_____________________________________________________________ 

Bewoonbare spanten

Het aandeel van bewoonbare spanten tov verloren spanten wordt altijd maar groter.
Bewoonbaar is te verkiezen boven verloren zelfs als de ruimte niet direkt gebruikt wordt.
De meerprijs is klein en de uitbreiding is achteraf gemakkelijk te realiseren.
De spanten worden geplaatst op welfsels of met doorlopende onderregel, in het laatste geval is meestal een steunpunt nodig.

_____________________________________________________________ 

Toren

Spanten gemaakte met nagelplaten worden ook voor meer complexe
strukturen gebruikt. Zie voorbeeld, In België, van een kerktoren gemaakt met spanten.

_____________________________________________________________ 

Industriële portieken
 
 • Grote overspanning
 • Maximaal volume
 • hier, museum voor treinen (België)

_____________________________________________________________ 

Landbouw portiek
 
 • Gebouw met stockeerruimte
 • Zone de montagne
 • Portée      : 12 m
 • Longueur  : 27 m
 

_____________________________________________________________ 

Portiek voor ontspanning
 
 • voor paarden
 • Overspanning  : 21 m
 • Lengte             : 40 m

 

_____________________________________________________________ 

Portiek voor ontspanning
 
 • Sportzaal
 • Overspanning: 19 m
 • Lengte           : 30 m
 

_____________________________________________________________ 

Houtskeletbouw
 
De houtskeletbouw wordt op een betonnen- of houten vloer geplaatst, met eventueel interne wanden. De uitvoeringstijd is snel en de tijd op de werf vermindert.  De termische isolatie uitstekend.
De wanden kunnen zowel onafgewerkt als afgewerkt geleverd worden en vervolgens met de kraan geplaatst worden. 

_____________________________________________________________ 

Verpakking
 
Industriele verpakking, boxen en containers.
Hier heeft de metalen connecterplaat vele voordelen.
 • vermindering van de houtdikte vd boxen
 • vermeerdering van het volume
 • vermindering van de transportkosten
 • grotere mechanische weerstand   
 • langere levensduur vd boxen
 • vermindering vd de fabricatietijd
 • winst op de hoeveelheid hout

_____________________________________________________________ 

Bekisting 
 
Geindustrialiseerde spanten zijn bijzonder gepast voor het maken van bekistingen. Met behulp van de berekeningsprogramma's kunnen de krachten worden berekend en kan voor de optimale struktuur worden gekozen. Eénmaal in de fabriek gemaakt kan de bekisting in mekaar worden gezet. Hergebruik is geen probleem. Hun licht gewicht vergemakkelijkt de manipulatie, het transport en de stockering.
 

_____________________________________________________________ 

© Copyright 2002-2013 MiTek Holdings, Inc. Alle rechten voorbehouden.