თავისუფალი სივრცე და მსუბუქი წონა მხოლოდ MiTek–ის ტექნოლოგიის გამოყენებით
 

დიდი ფართობის მქონე თავისუფალი სივრცე გაძლევთ ინტერიერის საკუთარი შეხედულებისამებრ მოწყობის საშუალებას, რის მიღწევასაც ამდენი ხნის მანძილზე ცდილობდით.

 

მსგავსი შენობის გამოყენება შეუზღუდავი და უნიკალურია.

 

კომერციული, საცხოვრებელი და სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების შენობები, იქ სადაც თქვენ გესაჭიროებათ სივრცე, საყრდენი ძელების და გამყოფი კედლების გარეშე MiTek–ის ტექნოლოგიები მიზნის მიღწევის საუკეთესო საშუალებაა.

 

MiTek–ის შემაერთებელი ელემენტების (კონექტორების) დახმარებით შექმნილი სახურავი წარმოადგენს გამძლეობის და მსუბუქი წონის ნაზავს.

 

მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით აგებული სახურავის მკვდარი ტვირთი გასაოცრად მცირეა, რაც გავლენას ახდენს მთლიანად შენობის კონსტრუქციაზე. მცირე წონა გვაძლევს საშუალებას შევამციროთ დანახარჯი და თავი ავარიდოთ ძვირადღირებული სტრუქტურული კაზმულობების გამოყენებას მშენებლობის პროცესში,