თქვენ აშენებთ საცხოვრებელ სახლს ან კომერციული დანიშნულების

შენობას

 თუ გსურთ თქვენი პროექტი გამოირჩეოდეს მაღალი ხარისხით,

თანამედროვე დიზაინით და უახლესი ტექნოლოგიებით

 თქვენი წარმატება დამოკიდებულია სწრაფ, ქმედით და

 

MiTek–ის ტექნოლოგია გაძლევთ საშუალებას იყოთ კონკურენტუნარიანები

და გამოიყენოთ ქარხნული წესით დამზადებული ხის კომპონენტები

 

MiTek–ის ტექნოლოგია გაძლევთ საშუალებას სისრულეში მოიყვანოთ

ნებისმიერი სახის პროექტი, შენობის ზომის და სამშენებლო მასალის

მიუხედავად

 

MiTek–ის მიერ სერტიფიცირებული მწარმოებელი კომპანიები

უზრუნველყოფენ თქვენს მშენებლობას ყველაზე რთული დიზაინის

ფერმებით, როგორც დიდი ფართის მქონე კომერციული დანიშნულების

შენობებისთვის, ასევე საცხოვრებელ სახლებისთვისაც.

Home