ყველაზე ეფექტური და წარმატებული სამშენებლო ტექნოლოგია

 

 

 

შესრულებული სამუშაო განსაკუთრებით მაღალი ხარისხით გამოირჩევა, ვინაიდან ყველა კომპონენტი დამზადებულია ზედამხედველობის ქვეშ, ქარხნული წესით, სადაც უამინდობა ხარისხზე ვერავითარ გავლენას ვერ ახდენს, საბოლოო შედეგის მიღწევა არ ითხოვს დამატებით მასალებს და შრომატევად სამუშაოებს სამშენებლო ობიექტზე.

თქვენ თავიდან აიცილებთ ყოველგვარ შეცდომას და მასალის უკმარისობას, ვინაიდან ყველა კომპონენტი დამზადებულია ერთდროულად და მთლიანობაში ქმნიან მოზაიკისებრ კონსტრუქციას. ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯებს და წარუმატებლობის რისკს.

 

ინსტალაცია ნაკლებ ადამიანურ და ტექნიკურ რესურსებს ითხოვს, მონტაჟი გაცილებით სწრაფი და მარტივია. ფერმებით გადახურვის პროცესში შესაძლებელია ერთსა და იმავე ობიექტზე რამდენიმე ბრიგადა პარალელურად მუშაობდეს.

 

თქვენ გეძლევათ საშუალება ჩაეტიოთ ყველაზე მჭიდრო ვადებში MiTek–ის მიერ სერტიფიცირებული მწარმოებლები უზრუნველყოფენ ფერმების დროულ მიწოდებას. მშენებელი კონცენტრირებას ახდენს  მხოლოდ მათ სწრაფ მონტაჟზე.