თავისუფალი სივრცე და მსუბუქი წონა მხოლოდ MiTek–ის ტექნოლოგიის გამოყენებით

MiTek–ის შემაერთებელი ელემენტების დახმარებით შექმნილი სახურავის ფერმების გამოყენება განსაკუთრებით წარმატებულია კომერციული დანიშნულების შენობა–ნაგებობის, სასაწყობო მეურნეობების და სუპერმარკეტების მშენებლობისას.

მსუბუქი წონა, თავისუფალი სივრცე და სწრაფი მონტაჟი წარმოადგენენ MiTek –ის შემაერთებელი ელემენტებით დამზადებული ფერმების უმთავრეს უპირატესობებს.

 

სხვა სამშენებლო მასალები, ფოლადი, ბეტონი და ხე–ტყე უფრო ძვირადღირებული ნედლეულია.

 

ფოლადი, ბეტონი ან ხე–ტყე გაცილებით უფრო მძიმეა ვიდრე ფერმები. შესაბამისად წარმოიქმნება საყრდენი კედლის აუცილებლობა, რაც უფრო მყარი და ძვირადღირებული საძირკვლის აუცილებლობას წარმოშობს.

 

ფოლადით, ბეტონით და ხე–ტყით შენობის აგება უფრო მეტ ძალისხმევას და ხარჯებს ითხოვს. ამწე ტექნიკა, ბეტონის ტუმბოები და დიდი რაოდენობით ადამიანური რესურსი არ არის საჭირო MiTek ის შემაერთელი ელემენტებით დამზადებული ფერმების მონტაჟისას.

 

ხის მსუბუქი ფერმების გამოყენება საუკეთესო არჩევანია კომერციული შენობა–ნაგებობების მშენებლობისას.