თავისუფალი სივრცე და მსუბუქი წონა მხოლოდ MiTek–ის ტექნოლოგიის გამოყენებით

 

წარმოუდგენელია! ცენტრალური ღერძის ორივე მხარეს 20 მეტრის სიგანის თავისუფალი სივრცე, ყოველგვარი საყრდენი ძელების გარეშე.
 
უზარმაზარი შეუზღუდავი სივრცე გვაძლევს საშუალებას ინტერიერში მოვათავსოთ თითქმის ყველა სახის მანქანა–დანადგარები და სასაწყობე მეურნეობები.

 

ინტერიერის შეცვლა ან შენობისთვის სხვა ფუნქციის მინიჭება რამდენიმე წლის შემდეგაც ძალიან მარტივია. საყრდენი ბოძების და გამყოფი კედლების არარსებობის პირობებში თავისუფალი სივრცე ერთიანი და შეუზღუდავია.

 

შენობის მრავალფუნქციური გამოყენების საშუალება ნაგებობას დიდ უპირატესობას ანიჭებს. კომპანიის მფლობელი ან ინვესტორი საკუთარი ინვესტიციის უსაფრთხოებაში დაჯერებულია, ნაგებობის უნივერსალური გამოყენების შესაძლებლობის წყალობით.

 

ხის მსუბუქი ფერმების გამოყენება საკეთესო საშუალებაა კომერციული შენობა–ნაგებობის მშენებლობისას.