მომგებიანი და ეფექტური მშენებლობა მხოლოდ ჩვენი მეთოდების გამოყენებით

გადახურვის ფერმები საუკეთესო გამოსავალს წარმოადგენს კომერციული დანიშნულების ნაგებობებისათვის. სუპერმარკეტები, საოჯახო რესტორნები, სწრაფი კვების ობიექტები–ეს იმ დაწესებულებათა არასრული ჩამონათვალია, რომელთაც იდეალურად შეესაბამება ფერმებით გადახურვის ტექნოლოგია.

 

ფერმებით გადახურვის უპირატესობა მსგავსი სახის პროექტებში მდგომარეობს შემდეგში:
 
  • კონკურენტუნარიანი ფასი ფოლადთან მიმართებაში
  • მშენებლობის მოკლე ვადები
  • მსუბუქი წონა და დიდი ფართი
  • პროექტთან მიმართებაში სტანდარტიზებული დიზაინერული მოთხოვნები

MiTek–ის ტექნოლოგია ფართოდ არის გავრცელებული და აპრობირებულია რიგი მშენებლების მიერ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.

 

 

halls and commercial