Podlahové a stropní nosníky PosiJoist
__________________________________________________________________
 
Nosníky PosiJoist
 
Nosníky PosiJoist jsou nosníky tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami.
Nosníky typu PosiJoist spojují lehkost dřeva s pevností oceli. Tyto vlastnosti umožňují překlenout rozpětí větší, než umožňují klasické nosníky ze dřeva a dávají velkou volnost v projektování.
PosiJoist nosníky se používají na konstrukce stropů, plochých střech, střešních vaznic i krokví jako konstrukční prvky krovů.
Velkou výhodou těchto nosníků je možnost snadné instalace rozvodů ZTI, ÚT, vzduchotechniky, elektroinstalace apod.
Jednotlivé rozvody jsou vedeny v instalačních kanálech nebo příhradami nosníku.
Systém odstraňuje pracné provádění prostupů pro instalace v porovnání ke klasickým konstrukcím, mokrý proces a vše co sním souvisí, nároky na mechanizaci při provádění stropů a následně dává předpoklady pro výrazné zvýšení produktivity práce včetně úspory materiálových nákladů při provádění instalací.
MiTek systém umožní provést rychlý návrh stropu. Výroba a případně i montáž je prováděna licenčními partnery firmy MiTek. 
 
Technické údaje
 
Diagonály typu Possistrut jsou určeny pro použití v konstrukcích, kde se vlhkost dřeva pohybuje v rozmezí 15-22%. V návrhu konstrukce musí být vhodným způsobem zabráněno kondenzaci vodních par na ocelových diagonálách.
Pokud se PosiJoist nosník použije na střešní konstrukce, je třeba zabezpečit horní pas nosníku proti vybočení - například střešním bedněním nebo laťováním.
Výška stropních nosníků je daná typem diagonály a orientací dřevěného profilu. Pohybuje se v rozmezí 202 až 620 mm.
Statický výpočet nosníku typu PosiJoist se provádí softwarem MiTek 2020. Ocelové diagonály jsou certifikované státním zkušebním ústavem.
Jednotlivé nosníky jsou vyráběny na speciálním lisovacím zařízení. kterým lze dosáhnout požadovaných kvalitativních i kvantitativních parametrů.
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________

 
Do on-line objednávkového systému vstoupíte stiskem "Objednávky on-line".
 
Vstup vyžaduje registraci.
 
 
Sklad a výdej zboží se nachází v naší provozovně ve Vyškově, zboží zasíláme též na dobírku
_________________________________________________________________
 
© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.