Technologie MiTek

___________________________________________________________________
 
Systém MiTek
 
Základem systému jsou příhradové vazníky ve styčnících ocelovými spojkami s prolisovanými trny nazývané styčníkové desky. Tyto vazníky mohou mít rozpětí podpor až 30 metrů a v novodobých konstrukcích nahrazují tradiční vazby složené ze stolic a krokví.
Styčníkové desky se vyrábějí v široké škále rozměrů a z různých tlouštěk ocelového plechu.
Nejčastěji se používá pozinkovaný ocelový plech tloušťky 1-2 mm a různých kvalitativních charakteristik. Pro konstrukce, které budou stát v agresivním prostředí je možno použít ke spojování jednotlivých přířezů i styčníkové desky vyrobené z nerezové oceli.
Jednotlivé vazníky jsou vyráběny nejčastěji z řeziva o tloušťce 50-60 mm a výšce profilu až do 240 mm. Pro vazníky s menším rozpětím může být použito řeziva o tloušťce 40 mm. Proti hnilobě, houbám a dřevokaznému hmyzu bývá dřevo ošetřeno ochrannými prostředky.
Konstrukce systému MiTek lze navrhnout podle různých norem EC5 s ohledem na Národní aplikační dokument různých států, norem DIN apod.
Styčníkové desky MiTek jsou v České republice certifikované Technickým zkušebním ústavem a odpovídají požadavkům kladených zákonem č.22/97 a Vládní vyhláškou 178/97.
Dřevěné konstrukce vytvořené systémem MiTek dosahují značné hospodárnosti a to ne pouze úsporou materiálu, ale také rychlostí výstavby.
Konstrukce se vyrobí v hale a na stavbu je dopravena jako stavebnice, zbývá ji pouze sestavit. Vazníky s velkým rozpětím se vyrábějí v montážních dílcích, které jsou dopraveny samostatně na staveniště a tam sestaveny do jednoho vazníku a usazeny na spodní stavbu.
 
Výhody technologie MiTek pro jednotlivé konstrukce:
 
 __________________________________________________________________
© Copyright 2003 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.