MiTek Industries spol. s r.o. držitel certifikátu ISO 

 
___________________________________________________________________
 
Systém řízení kvality ISO 9001 v naší společnosti vybudovala a v rámci
outsourcingu udržuje poradenská společnost MBK Consulting, s.r.o.
___________________________________________________________________
Jednou z cest ke zvyšování efektivnosti organizace a její konkurenceschophnosti, případně k získání, či udržení dobrého jména, je zavedení systému managementu jakosti podle souboru mezinárodních norem ISO 9000:2000.
 
Při uzavírání smluvních vztahů je požadováno prokázání výrobce (nebo poskytovatele služby) dosažení potřebné úrovně jakosti a zajištění, respektive udržení její stability (tzv. procesní stálosti). K tomuto účelu slouží normy souboru ISO 9000, posuzující celý systém řízení jakosti, počínaje organizační strukturou podniku, odpovědnostmi, postupy, procesy i zdroji, jež jsou potřebné pro zajištění takové jakosti produktu, jež jednozačně uspokojují požadavky a představy zákazníka. Zavedení systému ISO je cesta pořádku a definování vzájemných vztahů ve všech činnostech s následnou možností systémové certifikace.
 
Zavedení  systému managementu jakosti má přes poměrnou náročnost značný specifický význam. Systém je v podstatě dobře promyšlený a normalizovaný soubor zásad, zaměřený na dokonalou strukturalizaci organizace (povinnosti, odpovědnosti, pravomoci, zpětné vazby), na specifikaci pracovních a kontrolních postupů, na zabezpečování udržování systému a na trvalé zlepšování.
 
Certifikát ISO není samoúčelným cílem, nýbrž prostředkem k postupnému naplnění systému managementu jakosti organizace.
 
Proces vytvoření funkčního a fungujícího systému managementu jakosti je poměrně náročný a složitý proces, který trvá řadu měsíců, je procesem, který není v podstatě nikdy ukončen a vyžaduje trvalé zlepšování úrovně veškerých procesů v organizaci a tím také úrovně realizovaných produktů.
 

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.