Plán školení Softwaru Mii 2020

_______________________________________________________________________

   1. Základní školení
Harmonogram:   4 dny po 7 hodinách
Cíl:   
Projektanti znají všechny funkce programu. Jsou schopni zpracovávat projekty za pomoci poznámek a svých schopností.
Metoda:   
Předvedení všech funkcí programu s odpovídajícím komentářem v ukázkových příkladech.
 
   2. Školení pro pokročilé
Harmonogram:   3 dny po 7 hodinách
Cíl: 
Projektanti jsou schopni zpracovat většinu projektů. Projektanti umí využít funkce software pro oceňování konstrukcí.
Metoda:   
Prohloubení a procvičení znalostí funkcí programu. Zodpovězení dotazů, vyskytnutých při navrhování. Příklady na funkce MBA.
 
    3. Závěrečné školení
Harmonogram:   2 dny po 7 hodinách
Cíl: 
Projektanti umí řešit složité  projekty a  nastavit si software na oceňování pro svou firmu.
Metoda:   
Ukázka řešení složitých příkladů, řešených některými klienty. Vlastní nastavení oceňování.
 

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.