Základní školení Softwaru Mii 2020

_______________________________________________________________________

Úvod:
 • Systém MiTek (desky, řezivo, skládání vazníků, rámování, propojení software a strojů)
 • Výhody systému MiTek
 • Popis MBA a hlavních součástí
 • Ukládání souborů, jobs
 • Ukázkový příklad na obdélníkový půdorys

Zadání projektu MBA

Layout:

 • Stěny
 • Pracovní roviny
 • Vazníky
 • Rámování
 • Ztužidla
 • Závislosti

Engineering:

 • Posouzení prutů, výsledky výpočtu
 • Základ vazníku
 • Geometrie - vlastní tvary, úprava geometrie, versatrus
 • Zatížení
 • Podpory
 • Desky
 • Další úpravy a detaily
Výstupy
 • Definice výstupů
 • Definice tisku
 • Přílohy v MBA
Rozpočty
 • Dřevo
 • Styčníkové desky
Primecad
 • Základní práce v PrimeCadu
 • Export do AutoCadu

Prezentace

 • Montáž
 • Ztužidla

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.