Závěrečné školení Softwaru Mii 2020

_______________________________________________________________________

Pokročilé příklady:
  • Pracovní roviny
  • Užití závěsů
  • Tuhost spojených pasů
Vyšší úroveň nastavení
Oceňování:
  • Uživatelské nastavení softwaru + Firemní síťové nastavení 
  • Nastavení plánu výroby
  • Export

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.