Plán školení Softwaru WoodEngine

_______________________________________________________________________

   1. Základní školení
Harmonogram:   5 dnů po 7 hodinách
Cíl:   
Projektanti znají všechny funkce programu. Jsou schopni zpracovávat projekty za pomoci poznámek a svých schopností.
Metoda:   
Předvedení všech funkcí programu s odpovídajícím komentářem v ukázkových příkladech.
 
 
   2. Školení pro pokročilé
Harmonogram:   2 dny po 7 hodinách
Cíl: 
Projektanti jsou schopni zpracovat většinu projektů.
Metoda:   
Prohloubení a procvičení znalostí funkcí programu. Zodpovězení dotazů, vyskytnutých při navrhování.
 

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.