Základní školení Softwaru WoodEngine - Stěny

_______________________________________________________________________

Tvorba a úprava ADT stěn:
 • Vložení stěn
 • Vložení oken a dveří
 • Priorita jednotlivých komponent stěn a jejich napojení
 • Styly stěn
 • Vytvoření vlastního stylu stěny

Tvorba rámové stěny:

 • Převedení ADT stěny na stěnu rámovou
 • Převedení rámové stěny na ADT stěnu
 • Rohové detaily
 • Změna rohového datailu pomocí detailů v Tool paletě
 • Přepočítání rámové stěny
 • Nastavení výškové úrovně stěny
 • Nastavení propojení ADT stěny se stěnou rámovou
 • Přepisování rozměrů komponent
 • Tvorba tvaru stěny dle polyčáry (štítová stěna)
 • Práce z objekty ve stěně 

Úprava panelů:

 • Rozdělení stěny na panely
 • Dodatečná úprava rozměrů panelu
 • Nastavení stojek dle požadovaného systému
 • Nastavení nepravoúhlého spojování stěn (pokos)
 • Napojování stěn
 • Změna stylu hřebíkování ve stěně
 • Změna rámovacího stylu oken, dveří

Značení panelů:

 • Značení panelů
 • Přeznačení panelů
 • Změna Předpony značení
 • Přeznačení všech panelů
 • Reset pozice značení panelů

Zobrazování objektů:

 • Zobrazit objekt
 • Skrýt objekt
 • Poslední objekt zobrazit/ skrýt
 • Regeneruj výkres
 • Skryj stěnu
 • Zobraz pouze stěnu
Nastavení stylu oken a dveří:
 • Styl laťování
 • Styl bednění

Nastavení stylů rámové stěny:

 • Nastavení Rámovacího stylu
 • Nastavení stylu hřebíkování
 • Nastavení stylu výstupu
 • Nastavení stylu dodatečného rámování
 • Nastavení stylu oplášťování
 • Nastavení stylů rohových detailů
 • Nastavení VTP a VBP stylů

Nastavení výstupů rámové stěny:

 • Výstup rámové stěny pro výrobu
 • Výstup - Výpis prvků
 • Výstup - Jednotlivých prvků
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________

© Copyright 2002-2005 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés.