Nosníky PosiJoist - systém budoucnosti
Nosníky PosiJoist jsou nosníky tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami.
Nosníky typu PosiJoist spojují lehkost dřeva s pevností oceli. Tyto vlastnosti umožňují překlenout rozpětí větší, než umožňují klasické nosníky ze dřeva a dávají velkou volnost v projektování.
PosiJoist nosníky se používají na konstrukce stropů, plochých střech, střešních vaznic i krokví jako konstrukční prvky krovů.
Velkou výhodou těchto nosníků je možnost snadné instalace rozvodů ZTI, ÚT, vzduchotechniky, elektroinstalace apod.
Jednotlivé rozvody jsou vedeny v instalačních kanálech nebo příhradami nosníku.
Systém odstraňuje pracné provádění prostupů pro instalace v porovnání ke klasickým konstrukcím, mokrý proces a vše co sním souvisí, nároky na mechanizaci při provádění stropů a následně dává předpoklady pro výrazné zvýšení produktivity práce včetně úspory materiálových nákladů při provádění instalací.