Nosníky PosiJoist - Instalační příručka
Nosníky PosiJoist jsou nosníky tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami.
Nosníky typu PosiJoist spojují lehkost dřeva s pevností oceli. Tyto vlastnosti umožňují překlenout rozpětí větší, než umožňují klasické nosníky ze dřeva a dávají velkou volnost v projektování.
Na níže uvedeném odkazu můžete nalézt Instalační příručku pro systém Posi-Joist.