Informacja o ochronie prywatności

TRUSTe

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2021 r.

Obowiązuje: 20 stycznia 2021 r.

Wstęp

Firma MiTek Industries, Inc. oraz jej filie i oddział y ("MiTek", "Firma", "my", "nasz") szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony ich prywatności w związku z gromadzeniem przez nią danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności zawiera ważne informacje dotyczące praktyk ochrony prywatności oraz wyborów, jakie oferuje osobom w odniesieniu do ich danych osobowych. Jeśli podajesz nam dane osobowe, mówisz nam, że przeczytałeś, w pełni rozumiesz i akceptujesz praktyki prywatności podsumowane w niniejszej Polityce prywatności.

Zakres

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych, które możemy uzyskać na różne sposoby, w tym poprzez: korzystanie z tej strony oraz stron wymienionych w Załączniku A (zwanych łącznie "Stronami", a każda z nich "Stroną"); informacje uzyskane w związku z zakupem produktów lub usług przez użytkownika lub naszym zakupem produktów lub usług od użytkownika; informacje uzyskane w związku z podaniem o pracę lub zatrudnieniem; informacje z wydarzeń, w których użytkownik uczestniczy; oraz nasze aplikacje mobilne.

Rodzaje danych, które zbieramy

Używając terminu "dane osobowe" w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli informacje, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby. Dane osobowe nie obejmują informacji, które zostały zanonimizowane lub pozbawione tożsamości lub, w niektórych przypadkach, informacji, które są publicznie dostępne.

Możemy gromadzić dane osobowe: od Ciebie (na przykład, gdy zamawiasz produkt lub usługę, wypełniasz formularz, kontaktujesz się z nami, rejestrujesz konto, ubiegasz się o pracę lub zapisujesz się na newsletter); od Twojego pracodawcy; z publicznie dostępnych informacji; oraz w sposób zautomatyzowany, gdy odwiedzasz lub korzystasz z naszych produktów lub usług na dowolnej Stronie lub wchodzisz w interakcję z zamieszczanymi przez nas reklamami online.

Poniżej przedstawiono przykłady rodzajów informacji, które zbieramy od użytkownika i jak je wykorzystujemy:

Rejestracja konta - Podczas tworzenia konta możemy gromadzić imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe. Gromadzimy również informacje dotyczące działań wykonywanych przez użytkownika podczas logowania się na konto. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu naszym użytkownikom funkcjonalności związanych z kontem. Konta mogą być wykorzystywane do śledzenia zamówień lub śledzenia biletów wsparcia.

Nagrania audio i wideo - Możemy gromadzić informacje audio i wideo przesłane przez użytkownika, przechwycone przez kamery monitorujące znajdujące się na terenie naszej firmy lub przechwycone podczas rozmów z działem pomocy technicznej. Wykorzystanie przez nas nagrań przesłanych przez Ciebie jest oparte na Twojej zgodzie. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych nieruchomości oraz jakości naszych produktów i usług.

Informacje o klient ach - gromadzimy nazwiska i informacje kontaktowe naszych klientów i ich pracowników, z którymi możemy współdziałać. Możemy przetwarzać te informacje w celu wykonania naszej umowy z klientem. Mamy również uzasadniony interes w kontaktowaniu się z naszymi klientami i komunikowaniu się z nimi w sprawie normalnej administracji biznesowej, takiej jak projekty, usługi i rozliczenia.

Obsługa klienta/informacje zwrotne - W przypadku przekazania nam informacji zwrotnej lub skontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej, będziemy gromadzić Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wszelkie inne treści przesłane przez Państwa w celu udzielenia odpowiedzi. W przypadku kontaktu z nami w celu uzyskania pomocy technicznej możemy również poprosić o podanie informacji na temat komputera lub problemów, które użytkownik próbuje rozwiązać. Mamy uzasadniony interes w otrzymywaniu i podejmowaniu działań w związku z Twoimi opiniami lub problemami. W niektórych okolicznościach możemy przetwarzać te informacje w celu realizacji naszej umowy z Państwem.

Informacje o odległości - Podczas korzystania z naszych Stron lub aplikacji mobilnych możemy gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika za pomocą technologii GPS, Wi-Fi i/lub komórkowej w urządzeniu użytkownika w celu określenia jego lokalizacji. Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu naszych użytkowników i dostarczaniu usług dostosowanych do ich potrzeb. W niektórych kontekstach nasze wykorzystanie jest również oparte na zgodzie użytkownika na dostarczenie nam informacji o lokalizacji geograficznej.

Interakcje internetowe - Kiedy korzystasz z naszych Stron i wszelkich usług świadczonych za pośrednictwem Stron, możemy automatycznie zbierać informacje, wykorzystując pliki cookie i podobne technologie, takie jak:

 • typ przeglądarki i system operacyjny;
 • przeglądanych stron witryny;
 • linki, które klikniesz;
 • swój adres IP;
 • lokalizację, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową;
 • datę i godzinę Państwa wizyty na naszej stronie internetowej;
 • dostawca usług internetowych;
 • strony internetowej, którą odwiedziłeś przed wejściem na naszą Stronę;
 • liczba linków klikanych przez użytkownika w obrębie witryny;
 • stron, które oglądałeś w serwisie;
 • pewne wyszukiwania/zapytania, które użytkownik przeprowadził za pośrednictwem naszego produktu(ów) i/lub strony(ów) internetowej(ych); oraz
 • identyfikatory urządzeń mobilnych, takie jak IMEI i Device ID.

Mamy uzasadniony interes w skutecznym działaniu naszej strony internetowej, monitorowaniu naszych sieci oraz monitorowaniu osób odwiedzających nasze strony internetowe. Tam, gdzie wymaga tego prawo, opieramy wykorzystanie plików cookie stron trzecich i podobnych technologii śledzenia na zgodzie.

Urządzenia mobilne - W przypadku użytkowników naszych aplikacji mobilnych możemy korzystać z oprogramowania do analizy urządzeń mobilnych. Oprogramowanie to może rejestrować takie informacje, jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia występujące w aplikacji, zagregowane dane dotyczące użytkowania, wydajności oraz miejsce pobrania aplikacji. Mamy uzasadniony interes w identyfikowaniu unikalnych odwiedzających oraz w zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z nami na swoich urządzeniach mobilnych.

Newslettery - Kiedy zapisujesz się na jedną z naszych list mailingowych, zbieramy Twój adres e-mail lub adres pocztowy. Jeśli otrzymujesz od nas newsletter, możemy użyć pewnych narzędzi do przechwytywania danych związanych z otwieraniem naszej wiadomości, klikaniem na zawarte w niej linki lub banery oraz dokonywaniem zakupów. Mamy uzasadniony interes w udostępnianiu informacji o naszych produktach lub usługach oraz zrozumieniu, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcje z naszą komunikacją do niego. W pewnych okolicznościach zbieranie przez nas informacji odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Fora dyskusyjne online - Jeśli korzystasz z forów dyskusyjnych udostępnianych przez nas lub inne podmioty, wszelkie informacje, które podajesz, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne podmioty. Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania tych publicznych tablic ogłoszeń i nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub poufność jakichkolwiek informacji zamieszczanych na takich tablicach. Wykorzystanie przez nas informacji dostarczonych na fora dyskusyjne odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Składanie zamówień - Zbieramy imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu i numer karty kredytowej podczas składania zamówienia. Używamy tych informacji w celu realizacji naszej umowy, aby zapewnić Państwu produkty lub usługi.

Zatrudnienie - Jeżeli złożysz podanie o pracę lub zostaniesz pracownikiem, będziemy gromadzić dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia Twojego podania lub wykonania umowy o pracę. Może to obejmować między innymi numer identyfikacji podatkowej, datę urodzenia lub, w niektórych krajach, religię. Możemy zbierać informacje o Twoim wykształceniu lub historii zatrudnienia, aby ocenić Cię na dane stanowisko lub informacje o Twoim rachunku bankowym lub kredytowym, aby zapłacić lub zwrócić Ci pieniądze. W niektórych lokalizacjach możemy zebrać algorytm ze skanowania opuszki palca lub zebrać informacje biometryczne lub podobne w celu wykonania umowy o pracę. Korzystanie przez pracowników z systemów firmy może być również monitorowane w celach bezpieczeństwa. Możemy również posiadać kamery wideo w danej lokalizacji w celach bezpieczeństwa.

Wykorzystujemy informacje o obecnych pracownikach w celu realizacji umowy o pracę lub przewidywania umowy o pracę z Państwem. W niektórych kontekstach, jesteśmy również zobowiązani przez prawo do zbierania informacji o naszych pracownikach. Mamy również uzasadniony interes w wykorzystywaniu informacji o pracownikach w celu zapewnienia efektywnej obsługi kadrowej i operacyjnej.

Jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe

Oprócz celów wymienionych powyżej, Spółka może gromadzić dane osobowe użytkownika z różnych powodów.

Informacje zbierane przez nas w dziennikach użytkowania lub serwerach internetowych pomagają nam: administrować odwiedzanymi Stronami; analizować użytkowanie Stron; pomagać nam w zakupie produktów i usług; chronić Strony i ich zawartość przed niewłaściwym użyciem; oraz poprawiać doświadczenia użytkowników.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do naszych wewnętrznych celów biznesowych, co może obejmować na przykład realizację transakcji z Państwem. Możemy również wykorzystywać te informacje, aby skontaktować się z Tobą z różnych innych powodów biznesowych, takich jak:

 • marketingu naszych produktów i usług do Ciebie lub wysyłania newslettera;
 • skonfiguruj swoje konto użytkownika;
 • kontaktować się z użytkownikiem w imieniu naszych spółek zależnych lub zewnętrznych partnerów biznesowych w sprawie oferty, która może go zainteresować;
 • pytać użytkownika o jego doświadczenia z naszą firmą, Stronami lub naszymi produktami i usługami;
 • ochronę przed lub identyfikację ewentualnych transakcji oszukańczych;
 • określić skuteczność naszych reklam;
 • umożliwienie użytkownikowi zarejestrowania się na Uniwersytecie MiTek; oraz
 • administrować Stronami, oceniać ruch na naszych Stronach, utrzymywać i ulepszać Strony i nasze usługi oraz analizować trendy w ujęciu zbiorczym.

Możemy również wykorzystywać statystyki dotyczące korzystania z Witryny i produktów do celów rozwoju i udoskonalania produktów.

Kiedy zamieszczasz ogłoszenie na naszej Stronie o maszynach, które chcesz sprzedać, możemy poprosić Cię o informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), aby można było się z Tobą skontaktować za pośrednictwem Strony w sprawie Twojego ogłoszenia.

Wyciągamy wnioski z gromadzonych przez nas danych osobowych i wykorzystujemy je do tych samych celów, dla których informacje zostały zebrane.

Gdy użytkownik korzysta z naszych Stron i w inny sposób przekazuje nam dane osobowe, przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że będziemy wykorzystywać te informacje do naszych celów biznesowych i prawnych, jak określono powyżej.

Jak udostępniamy Twoje dane osobowe

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym spółkom stowarzyszonym oraz niestowarzyszonym stronom trzecim, które zatrudniliśmy do pomocy w realizacji naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług hostingowych, podmioty przetwarzające płatności, sprzedawcy, dostawcy świadczeń pracowniczych, konsultanci, partnerzy biznesowi oraz inni dostawcy produktów i usług działający w naszym imieniu. Może to być konieczne: do dostarczenia lub wsparcia oferowanych przez nas produktów i usług, do wykonania naszej umowy z Tobą, do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wobec dostawców treści i technologii, jako potrzebne w związku z przeniesieniem aktywów biznesowych lub gdy uznamy to za konieczne do ochrony naszych praw lub własności. Wymagamy, aby każda strona trzecia lub podmiot stowarzyszony, który obsługuje lub ma dostęp do Twoich danych osobowych, wykorzystywał takie informacje zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli inna firma przejmie lub planuje przejąć naszą firmę, biznes lub nasze aktywa, będziemy dzielić się informacjami z tą firmą, w tym na etapie negocjacji.

Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli jest to konieczne do przestrzegania prawa, np. w celu zastosowania się do wezwania do sądu lub innego procesu prawnego, lub gdy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu.

Możemy ujawnić pewne informacje: Jeśli jesteśmy zobowiązani do wniesienia lub obrony przed sporem sądowym, lub jakimkolwiek postępowaniem regulacyjnym pomiędzy lub odnoszącym się do Ciebie lub nas; lub Jeśli uważamy, że takie ujawnienie jest niezbędne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub wniesienia pozwu przeciwko osobie, która mogła naruszyć Warunki korzystania z jednej z naszych Stron lub która może powodować obrażenia lub ingerencję (umyślnie lub nieumyślnie) w nasze prawa lub własność, innych użytkowników Stron lub kogokolwiek innego, kto mógłby zostać skrzywdzony przez takie działania.

W niektórych przypadkach informacje o podaniach o pracę mogą być zbierane w naszym imieniu przez naszych zakontraktowanych administratorów zewnętrznych, którzy mają prawo do przetwarzania podanych informacji wyłącznie w celu świadczenia usług na naszą rzecz.

Możemy zapytać, czy użytkownik życzy sobie, abyśmy udostępniali jego informacje innym niestowarzyszonym stronom trzecim, które nie zostały opisane w innych częściach niniejszej polityki.

Dostęp, integralność, wybór i usuwanie

Jeśli zbieramy lub wykorzystujemy dane osobowe, chcemy, aby te informacje były wiarygodne, dokładne, kompletne, aktualne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Aby to osiągnąć, zapewniamy osobom fizycznym możliwość dostępu do swoich danych i żądania ich korekty lub usunięcia. W niektórych przypadkach możemy ograniczyć lub odrzucić prośbę użytkownika, jeśli prawo na to pozwala lub wymaga tego od nas, lub jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiednio zweryfikować jego tożsamości.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do poprawnych, lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub usunąć swoje zdjęcie z profilu, zaloguj się na swoje konto lub skontaktuj się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Dostęp i integralność

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. W zakresie wymaganym przez prawo, na żądanie, udzielimy Ci rozsądnego dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat w formacie przenośnym.

Prosimy o aktualizowanie swoich danych osobowych i dokonywanie lub informowanie nas o wszelkich zmianach w nich.

Niektóre dane osobowe pracowników mogą być aktualizowane bezpośrednio w Workday.

Aby zaktualizować swoje preferencje dotyczące komunikacji e-mailowej w zakresie naszych produktów, usług, aktualizacji wiadomości, biuletynów i raportów, należy przejść do linku preferencji znajdującego się w każdej konkretnej komunikacji e-mailowej.

Jeśli uważasz, że posiadamy dane osobowe na Twój temat, które są, w kontekście, niedokładne, niekompletne, nieterminowe lub nieodpowiednie do ich przeznaczenia, możesz skontaktować się z nami i poprosić o poprawienie, aktualizację lub usunięcie tych informacji. Podejmiemy odpowiednie kroki, stosownie do kontekstu, w celu skorygowania niedokładnych lub niekompletnych informacji lub usunięcia informacji nieterminowych lub nieistotnych, po uzasadnionym wykazaniu, że informacje są niedokładne, niekompletne, nieterminowe lub nieistotne z punktu widzenia ich przeznaczenia. W związku z takimi żądaniami będziemy przestrzegać wymogów prawnych, tam gdzie ma to zastosowanie.

Zastrzegamy sobie prawo do: (1) żądania i uzyskania od Ciebie uzasadnionych informacji potwierdzających Twoją tożsamość; (2) żądania i uzyskania od Ciebie informacji niezbędnych do poprawienia lub zaktualizowania informacji; (3) odrzucenia i/lub zignorowania żądań, jeśli stwierdzimy, że takie żądania są powtarzalne lub w inny sposób nie mają podstaw w dobrej wierze; oraz (4) niepodejmowania dalszych działań w odniesieniu do Twojego żądania, jeśli nie dostarczysz w uzasadniony sposób informacji opisanych w (1) lub (2). Odpowiemy na Państwa prośbę w odpowiednim czasie.

W przypadku danych dotyczących zasobów ludzkich

Będziemy przechowywać dane osobowe pracowników i kandydatów tak długo, jak będzie to potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Wybór

Ogólnie rzecz biorąc, musimy wykorzystywać Państwa dane osobowe do komunikacji z Państwem i przetwarzania wszelkich transakcji lub instrukcji. W innych kwestiach użytkownik może decydować o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane, czy komunikujemy się z nim, a jeśli tak, to w jakiej formie. Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu lub ujawnieniu przez nas Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce.

Jeśli nie chcesz, abyśmy nadal wykorzystywali Twoje dane osobowe do naszych wewnętrznych celów biznesowych lub chcesz cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na takie działanie, możesz poprosić o zaprzestanie takich działań (rezygnacja), kontaktując się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce. Uwzględnimy żądanie rezygnacji, jeśli będzie to wymagane przez prawo, a w wielu przypadkach nawet jeśli nie będzie to wymagane przez prawo. Możemy nie honorować Twojego żądania, jeśli istnieje potrzeba dalszego wykorzystania Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli jesteśmy zmuszeni przez prawo do dostarczenia Twoich danych osobowych, lub wymagamy wykorzystania Twoich danych osobowych dla celów postępowania sądowego lub dochodzenia, lub dla innych celów prawnych lub biznesowych. Możemy również potrzebować zachować informacje, które zebraliśmy o użytkowniku wyłącznie do użytku wewnętrznego, np. do celów analizy statystycznej i zgodności z przepisami, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Zasadniczo wysyłamy promocyjne wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe tylko za Twoją zgodą (opt-in). Możesz przestać otrzymywać od nas promocyjne wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w związku z takimi wiadomościami, w tym w stopce otrzymanej wiadomości e-mail, lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacyservices@mii.com.

W niektórych krajach, jeśli jesteś pracownikiem klienta i korzystasz z naszych produktów i/lub usług w ramach zatrudnienia, możemy wysyłać Ci niezamówione materiały marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Twój pracodawca wyraził zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail lub jeśli Twój pracodawca zezwolił nam na bezpośredni kontakt z Tobą i uzyskanie Twojej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych.

W przypadkach dozwolonych przez prawo możemy przesyłać pocztą niezamówione oferty lub informacje o produktach, które naszym zdaniem są dla Państwa interesujące. Możesz przestać otrzymywać od nas promocyjne przesyłki pocztowe, kontaktując się z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych, jak określono w niniejszej Polityce prywatności. Promocyjne przesyłki pocztowe mogą zawierać instrukcje rezygnacji, a użytkownik może również przestać otrzymywać promocyjne przesyłki pocztowe, postępując zgodnie z tymi instrukcjami.

Możesz również przestać otrzymywać od nas promocyjne wiadomości e-mail lub komunikację pocztową, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych. Prosimy o podanie danych kontaktowych, aby umożliwić inspektorowi ochrony danych identyfikację użytkownika i realizację jego prośby. Jeśli zdecydujesz się przestać otrzymywać od nas wiadomości promocyjne, uszanujemy Twoją prośbę. Będziemy jednak nadal wysyłać Ci komunikaty dotyczące produktów lub usług, aby wypełnić naszą umowę z Tobą.

Usunięcie

Zazwyczaj przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Wszelkie zebrane przez nas informacje biometryczne lub podobne, jeśli takie są, zostaną usunięte nie później niż w pierwszą rocznicę daty wygaśnięcia celu zbierania identyfikatora, chyba że prawo wymaga innego okresu.

Niektórzy użytkownicy mogą mieć prawo do zażądania od nas usunięcia ich danych osobowych. Wszystkie prośby o usunięcie danych muszą być kierowane do inspektora ochrony danych. Możemy również zdecydować o usunięciu danych użytkownika, jeśli uznamy, że są one niekompletne, niedokładne lub że ich dalsze wykorzystywanie i przechowywanie jest sprzeczne z naszymi zobowiązaniami wobec innych osób lub stron trzecich. Kiedy usuwamy dane osobowe, zostaną one usunięte z naszej aktywnej bazy danych, ale mogą pozostać w archiwach, gdzie usunięcie ich nie jest praktyczne lub możliwe. Ponadto możemy przechowywać dane osobowe użytkownika w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i/lub egzekwowania wszelkich naszych umów.

Jak chronimy Twoje dane osobowe

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne.

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę względne ryzyko i charakter danych osobowych, aby zastosować uzasadnione i odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, manipulacją oraz nieuprawnionym dostępem, zmianą, zniszczeniem lub ujawnieniem, zarówno wewnętrznym, jak i ze strony osób postronnych.

Niestety, przy każdej transmisji przez Internet, zawsze istnieje pewien element ryzyka związanego z przekazywaniem danych osobowych. W przypadku, gdy prawo wymaga od nas poinformowania użytkownika o naruszeniu jego danych osobowych, możemy powiadomić go elektronicznie, pisemnie lub telefonicznie, jeśli zezwala na to prawo.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł i wszelkich informacji o koncie. Pamiętaj, że nigdy nie poprosimy Cię o hasło w niezamówionym telefonie lub e-mailu.

Jak można się z nami skontaktować

Jeśli masz pytania, obawy lub prośby dotyczące naszej Polityki Prywatności lub zbierania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

Drogą pocztową na:

Inspektor ochrony danych
MiTek House
Grazebrook Industrial Park
Peartree Lane
Dudley
West Midlands
DY2 0XW
Wielka Brytania

Drogą elektroniczną na adres: privacyservices@mii.com

Poprzez stronę internetową znajdującą się pod adresem: https://privacyportal-uk-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b8e7571f-5f8e-40aa-9ba3-bba5557bd7ad/bf36bd66-b8be-4b31-aa89-d28ff573db1e.html

Za pośrednictwem naszego bezpłatnego numeru telefonu pod numerem +1 (888) 914-9661 i proszę użyć PIN 425 782

Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, a jesteś w Unii Europejskiej, możesz mieć prawo do złożenia skargi do lokalnego Urzędu Ochrony Danych.
Jeśli masz pytania, obawy lub prośby dotyczące naszej Polityki Prywatności lub zbierania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

Proces rozpatrywania obaw dotyczących ochrony prywatności w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich

Firma MiTek zachęca do swobodnej i otwartej komunikacji między pracownikami, działem kadr i innymi pracownikami kierownictwa. Pracownicy MiTek mają obowiązek zgłaszania wszelkich obaw związanych z prywatnością danych lub wszelkich zachowań, które ich zdaniem stanowią niewłaściwe wykorzystanie Danych Osobowych. Większość incydentów można skutecznie rozwiązać przy minimalnych zakłóceniach, jeśli zostaną one niezwłocznie zgłoszone. Poniższy proces będzie miał zastosowanie do sporów lub skarg pracowników dotyczących wykorzystania Danych Osobowych:

 • Pracownicy, którzy mają obawy dotyczące wykorzystania przez firmę MiTek Informacji osobistych lub potencjalnego naruszenia danych, powinni powiadomić swojego przedstawiciela przełożonego. Jeśli taki pracownik jest członkiem europejskiej rady zakładowej lub związku zawodowego, powinien on postępować zgodnie z wyznaczoną procedurą składania skarg. Jeśli pracownik uważa, że omówienie incydentu z przełożonym byłoby niewłaściwe lub jeśli przełożony jest przedmiotem skargi, pracownik może zgłosić takie zachowanie/komentarz(y) swojemu przedstawicielowi działu kadr lub innemu członkowi kierownictwa. Pracowników zachęca się do korzystania z polityki otwartych drzwi firmy MiTek. W przypadku poważniejszych problemów dostępna jest również infolinia Ethics & Compliance: bezpłatna 800-261-8651 lub pod adresem www.brk-hotline.com.
 • Każdy pracownik zarządzający, który dowie się o jakimkolwiek naruszeniu danych lub skardze dotyczącej postępowania, które może stanowić niewłaściwe wykorzystanie Danych Osobowych, niezwłocznie powiadomi Inspektora Ochrony Danych na adres privacyservices@mii.com. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, do rozwiązania umowy o pracę włącznie.
 • Każdy wnioskodawca, który uważa, że zaobserwował niewłaściwe wykorzystanie Danych Osobowych lub został narażony na naruszenie danych, powinien niezwłocznie powiadomić inspektora ochrony danych na adres privacyservices@mii.com. Skarga powinna być jak najbardziej szczegółowa i zasadniczo powinna zawierać nazwiska osób zaangażowanych w sprawę oraz wszelkich świadków.

Zgłoszenia i skargi dotyczące niewłaściwego wykorzystania Danych osobowych będą badane niezwłocznie oraz w sposób obiektywny i bezstronny. Firma MiTek będzie prowadzić dochodzenia w sposób poufny, w możliwym zakresie. Ujawnianie informacji dotyczących takich spraw będzie odbywać się na zasadzie "potrzeby wiedzy", zgodnie z prawami osób zaangażowanych oraz obowiązkiem prowadzenia dochodzenia przez firmę MiTek. Jeśli firma MiTek stwierdzi, że doszło do bezprawnego wykorzystania Danych osobowych, podejmie szybkie działania naprawcze zgodnie z obowiązującym prawem.

Każdy pracownik, który uważa, że jest przedmiotem działań odwetowych, powinien niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem działu kadr, swoim przełożonym lub innym członkiem kierownictwa firmy MiTek, aby obawy mogły zostać szybko i dokładnie rozpatrzone. Każdy pracownik, który angażuje się w bezprawne działania odwetowe, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, do zwolnienia z pracy włącznie.

Zapytania od Lokalnych Agencji Ochrony Danych, Rad Zakładowych i Departamentu Handlu USA Zgłoszenia i skargi otrzymane od Lokalnych Agencji Ochrony Danych, Rad Zakładowych, Departamentu Handlu USA lub innej agencji lokalnej, regionalnej lub federalnej należy niezwłocznie kierować do Inspektora Ochrony Danych pod adresem privacyservices@mii.com.

W każdym z powyższych przypadków odpowiemy Ci w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania Twojego zgłoszenia i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiać Twoje wątpliwości.

Pracownicy w UE mają prawo do skontaktowania się z lokalnym organem ochrony danych, jeśli rozwiązanie problemu w ramach naszego wewnętrznego procesu nie jest możliwe lub jeśli chcesz skorzystać z niezależnych mechanizmów rozwiązywania problemów. Aby zlokalizować organ ochrony danych w swojej jurysdykcji, należy odwiedzić stronę http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index.

Przekazywanie do innych krajów

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w systemach zlokalizowanych poza Twoim krajem ojczystym. Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe do krajów, które mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak ten, w którym Państwo przebywają. Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na takie transfery.

Niezależnie jednak od wszelkich transferów lub miejsc przechowywania i przetwarzania, stosujemy procedury i kontrole mające na celu ochronę danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych/prywatności.

Aplikacje i strony internetowe stron trzecich

Należy pamiętać, że nasze Strony i produkty mogą zawierać łącza do stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, których zasady prywatności różnią się od naszych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych informacji zebranych od użytkownika za pośrednictwem takich łączy lub informacji, które użytkownik może podać na stronach internetowych, do których dotrze za pomocą tych łączy. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki w zakresie prywatności stron internetowych połączonych z Witrynami ani żadnych innych stron, które nie zostały zaprojektowane i opracowane przez nas. Zachęcamy do zachowania zdrowego rozsądku i zapoznania się z praktykami prywatności każdej witryny, którą zdecydujesz się odwiedzić, zanim prześlesz swoje dane osobowe.

Pliki cookie i czyste gifty

Cookies

Plik "cookie" to mały plik tekstowy wysyłany do urządzenia użytkownika, który służy do przechowywania ograniczonych informacji na temat korzystania z produktu lub strony internetowej.

My, nasi dostawcy usług i zaufani partnerzy wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie, aby zapewnić użytkownikowi określone funkcje, takie jak umożliwienie dostępu do bezpiecznych obszarów logowania i oszczędzenie konieczności ponownego wprowadzania informacji w formularzach produktów lub stron internetowych. Możemy również używać plików cookie lub podobnych technologii w celu spersonalizowania zawartości naszych produktów lub strony internetowej lub poprawy bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika, na przykład w celu analizy ruchu w Witrynie, takich jak całkowita liczba osób odwiedzających strony internetowe, w celu wprowadzenia ulepszeń i zebrania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości.

Możemy korzystać z narzędzi analitycznych dostarczanych przez Google, Inc ("Google") lub innych podobnych dostawców. Narzędzia analityczne obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszych produktów lub strony internetowej i zbierają zbiorcze dane na temat korzystania przez użytkowników i odwiedzających z produktu lub strony internetowej. Zebrane dane pozwalają nam zrozumieć zagregowaną aktywność użytkowników lub odwiedzających oraz sposób, w jaki możemy ulepszyć nasze produkty lub ofertę strony internetowej. Dane te są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w sposób zbiorczy i nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub odwiedzających.

Możemy również korzystać z narzędzi automatyzacji marketingu oferowanych przez strony trzecie (konkretne informacje o firmie mogą być podane na żądanie). Firmy te obsługują pliki cookie w celu profilowania zainteresowań i aktywności użytkownika lub odwiedzającego. Używamy danych zebranych za pomocą tych plików cookie, aby serwować użytkownikom lub odwiedzającym informacje, nowe artykuły i reklamy dostosowane do ich konkretnych potrzeb i wymagań.

Użytkownik może kontrolować wykorzystanie plików cookie na poziomie indywidualnej przeglądarki, ale jeśli zdecyduje się na wyłączenie plików cookie, może to ograniczyć korzystanie z niektórych cech lub funkcji na naszych Stronach lub w serwisie. Aby zarządzać ciasteczkami Flash, proszę kliknąć tutaj.

Korzystając z naszych produktów i stron internetowych wyrażasz zgodę na umieszczanie przez nas tego typu plików cookie na Twoim urządzeniu.

Obecnie nie rozpoznajemy automatycznych sygnałów przeglądarki dotyczących mechanizmów śledzenia, które mogą obejmować instrukcje "Do Not Track".

Czyste gifty

Nasze wiadomości e-mail i komunikaty promocyjne dla klientów i innych osób trzecich mogą również zawierać gifty "Clear Image" w celu śledzenia wyników kampanii e-mailowej.

Użytkownik ma prawo do odmowy lub wyłączenia plików cookie i czystych gifów serwowanych za pośrednictwem naszych produktów lub strony internetowej, chociaż jeśli zdecyduje się to zrobić, niektóre funkcje mogą stać się niedostępne dla użytkownika.

Gif-y można wyłączyć w wiadomości e-mail, a dodatkowe informacje można znaleźć w menu pomocy klienta poczty elektronicznej. Możesz również wyłączyć obsługę gifów w ustawieniach swojej przeglądarki. Ponieważ środki, za pomocą których można to zrobić, różnią się w zależności od przeglądarki, zalecamy odwiedzenie menu pomocy przeglądarki w celu uzyskania dalszych informacji.

Należy pamiętać, że jeśli nie ustawisz swojej przeglądarki i ustawień poczty elektronicznej w taki sposób, aby wyłączyć pliki cookie i clear gifs, zaznaczysz swoją zgodę na ich otrzymywanie.

Rezygnacja z reklamy

Współpracujemy z jedną lub więcej stron trzecich w celu wyświetlania reklam na naszych Stronach i zarządzania naszymi reklamami na innych stronach internetowych. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą używać plików cookie lub podobnych technologii, aby zapewnić klientom i innym stronom trzecim reklamę opartą na działaniach i zainteresowaniach związanych z przeglądaniem stron. Jeśli chcesz zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, możesz to zrobić w odniesieniu do niektórych firm, klikając tutaj (lub jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, kliknij tutaj).

Więcej informacji o tym, jak zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam w tej przeglądarce lub urządzeniu od reklamodawców, którzy są członkami Network Advertising Initiative lub którzy podpisują się pod Digital Advertising Alliance's Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising można uzyskać odwiedzając opcje rezygnacji każdej z tych organizacji.

Linki do tych stron znajdują się tutaj:

Network Advertising Initiative: Browser Opt-Out: https://www.networkadvertising.org/choices/

Digital Advertising Alliance: Browser Opt-Out: https://www.aboutads.info/choices/

Zarówno Network Advertising Initiative jak i Digital Advertising Alliance: App Opt-Out: https://youradchoices.com/appchoices

Urządzenie mobilne użytkownika może zawierać funkcję ("Limit Ad Tracking" w systemie iOS lub "Opt Out of Interest-Based Ads" w systemie Android), która pozwala użytkownikowi zrezygnować z posiadania pewnych informacji gromadzonych przez aplikacje wykorzystywane do celów reklamy opartej na zainteresowaniach lub powiadomić firmy zajmujące się reklamą opartą na zainteresowaniach, że użytkownik nie chce być śledzony. Po rezygnacji ze spersonalizowanej reklamy użytkownik może nadal widzieć reklamy online w usługach lub nasze reklamy na innych stronach internetowych.

Firma MiTek przestrzega zasad ochrony prywatności danych UE-USA (EU-U.S. Data Privacy Framework - EU-U.S. DPF) oraz brytyjskiego rozszerzenia zasad ochrony prywatności danych UE-USA (UK Extension to the EU-U.S. DPF), określonych przez Departament Handlu USA. Firma MiTek zaświadczyła Departamentowi Handlu USA, że przestrzega Zasad Ramowych Prywatności Danych UE-USA (Zasady DPF UE-USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w oparciu o DPF UE-USA i brytyjskie rozszerzenie DPF UE-USA. W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszej polityki prywatności a Zasadami DPF UE-USA, obowiązują Zasady. Aby dowiedzieć się więcej o programie Data Privacy Framework (DPF) i zapoznać się z naszą certyfikacją, odwiedź stronęhttps://www.dataprivacyframework.gov/.

Zgodnie z DPF UE-USA i brytyjskim rozszerzeniem DPF UE-USA firma MiTek Inc. zobowiązuje się do rozstrzygania skarg związanych z zasadami DPF dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników. Osoby z UE i Wielkiej Brytanii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszego postępowania z danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o DPF UE-USA i brytyjskie rozszerzenie DPF UE-USA, powinny najpierw skontaktować się z MiTek Inc. pod adresem:

Zgodnie z unijno-amerykańskim DPF i brytyjskim rozszerzeniem unijno-amerykańskiego DPF, MiTek Inc. zobowiązuje się do współpracy i stosowania się odpowiednio do porad panelu ustanowionego przez unijne organy ochrony danych (DPA) i brytyjskie biuro komisarza ds. informacji (ICO) w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg dotyczących naszego postępowania z danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o unijno-amerykański DPF i brytyjskie rozszerzenie unijno-amerykańskiego DPF.

Ujawnienie informacji w Kalifornii

Niniejsza sekcja dotyczy danych osobowych mieszkańców Kalifornii (U.S.A.) zgodnie z prawem kalifornijskim, w tym California Consumer Privacy Act ("CCPA").

Nie "sprzedajemy" Twoich danych osobowych. Nie wypożyczamy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w Kalifornijskim Kodeksie Cywilnym § 1793.83) na Twój temat, które zbieramy innym osobom lub firmom niepowiązanym dla ich bezpośrednich celów marketingowych, chyba że mamy Twoją zgodę.

Zgodnie z CCPA, mieszkaniec Kalifornii ma następujące prawa: do żądania dodatkowych informacji na temat naszych praktyk gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i sprzedaży danych w związku z danymi osobowymi konsumenta; do żądania konkretnych danych osobowych zebranych na ich temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy; oraz do żądania usunięcia danych osobowych, które mamy na ich temat. Mieszkaniec Kalifornii nie może być dyskryminowany za korzystanie ze swoich praw do prywatności w Kalifornii.

Aby złożyć wniosek, możesz skontaktować się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. W większości przypadków wymagane będzie podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, abyśmy mogli zweryfikować żądanie, a w niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe informacje. Podejmowane przez nas kroki weryfikacyjne mogą się jednak różnić w zależności od miejsca zamieszkania i żądania. W miarę możliwości będziemy próbowali dopasować informacje podane we wniosku do informacji, które już posiadamy, aby zweryfikować Twoją tożsamość. Jeśli będziemy w stanie zweryfikować wniosek, rozpatrzymy go. Jeśli nie możemy zweryfikować wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje, które pomogą nam to zrobić. Odpowiemy na Państwa wniosek w ciągu 45-dniowego okresu wymaganego przez obowiązujące prawo. Jednakże nie zawsze będziemy w stanie w pełni spełnić Państwa prośbę; w takim przypadku powiadomimy Państwa o tym.

Zgodnie z ustawą CCPA mieszkańcy Kalifornii mogą korzystać z usług autoryzowanego przedstawiciela w celu składania wniosków dotyczących praw do prywatności. Wymagamy, aby upoważniony agent dostarczył nam dowód pisemnego zezwolenia konsumenta z Kalifornii (na przykład pełnomocnictwa), które wykazuje upoważnienie do złożenia wniosku w ich imieniu. Będziemy także (a) wymagać od upoważnionego agenta weryfikacji własnej tożsamości i (b) potwierdzać uprawnienia agenta z konsumentem z Kalifornii, o którym złożono wniosek.

W załączniku A znajduje się opis kategorii informacji, które są (1) gromadzone i (2) przekazywane w "celach biznesowych" organizacji (zgodnie z definicją tego terminu w prawie kalifornijskim) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zmiany w polityce

Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych, technologii i obowiązującym prawie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, postaramy się powiadomić o tym w znaczący sposób, np. powiadomić na rozsądny okres czasu obok linku "polityka prywatności" na naszej stronie głównej w momencie, gdy zmiana zacznie obowiązywać. Wszystkie poprzednie wersje będą nieważne. Niezależnie od tego zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Dodatek A: Kalifornijskie ujawnienie wymiany informacji

Kalifornijski Kodeks Cywilny 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c) i 1798.140 wskazuje, że firmy powinny ujawnić, czy następujące kategorie informacji są gromadzone, przekazywane za opłatą lub przekazywane w "celu biznesowym" organizacji, jak ten termin jest zdefiniowany w prawie kalifornijskim (lub były gromadzone lub przekazywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Nie "sprzedajemy" Twoich danych osobowych. Należy pamiętać, że chociaż kategoria może być oznaczona, nie oznacza to, że posiadamy informacje o Tobie w tej kategorii. Na przykład, podczas gdy przekazujemy numery kont bankowych w celach biznesowych, aby płacić naszym pracownikom (np. bezpośredni depozyt), nie zbieramy ani nie przekazujemy numerów kont bankowych osób, które przesyłają pytania na stronie "kontakt z nami" Witryny.

Kategorie danych osobowych, które zbieramy

Identyfikatory - może to być prawdziwe nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.

Dodatkowe kategorie danych osobowych opisane w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e) - mogą one obejmować podpis, cechy fizyczne lub opis, numer stanowej karty identyfikacyjnej, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej i inne informacje finansowe, informacje medyczne i informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.

Charakterystyka chronionych klasyfikacji - może to być wiek, płeć, rasa, pochodzenie etniczne, upośledzenie fizyczne lub umysłowe itp.

Informacje handlowe - mogą obejmować informacje o zakupionych, uzyskanych lub rozważanych produktach lub usługach, a także inne historie lub tendencje zakupowe lub konsumpcyjne.

Informacje biometryczne

Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej - mogą one obejmować historię przeglądania, historię wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji danej osoby z witryną internetową, aplikacją lub reklamą.

Dane geolokalizacyjne

Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne

Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem

Wnioski wyciągnięte na podstawie którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji

Komu ujawniamy dane osobowe dla celów biznesowych

 • Sieci reklamowe
 • Jednostki stowarzyszone lub zależne
 • Partnerzy biznesowi
 • Dostawcy usług analizy danych
 • Brokerzy danych
 • Podmioty rządowe, jeśli może to być potrzebne do przestrzegania prawa lub zapobiegania nielegalnej działalności
 • Dostawcy usług internetowych
 • Wspólni partnerzy marketingowi
 • Systemy operacyjne i platformy
 • Inni usługodawcy
 • Procesory płatności i instytucje finansowe
 • Organizacje świadczące usługi profesjonalne, mogą to być audytorzy i kancelarie prawne
 • Sieci społecznościowe