Svar från MiTek Covid-19

Till MiTek-gemenskapen,

Vi hoppas att du mår bra i dessa tider utan motstycke. På MiTek fortsätter vi att navigera i den pågående globala informationen om COVID-19-pandemin och fortsätter att fokusera på säkerhet framför allt. Vårt ansvar för att hålla våra medarbetare, våra familjer, våra kunder och vårt samhälle i stort säkra har högsta prioritet.

Vår tvärfunktionella insatsgrupp träffas nästan varje dag för att övervaka situationen och genomföra lämpliga policyer och riktlinjer som svar på riktlinjer från federala och lokala myndigheter, Centers for Disease Control (CDC) och Världshälsoorganisationen (WHO). Vi har genomfört åtgärder för att garantera säkerheten för våra lagmedlemmar samtidigt som vi fortsätter att tillverka våra produkter och leverera till våra kunder där våra tjänster bedöms vara nödvändiga.

Även om detta inte är en uttömmande lista är detta några av de försiktighetsåtgärder som vi vidtar i hela vår organisation:

  • - Att möjliggöra distansarbete närhelst och närhelst det är möjligt för våra medarbetare vid skrivbordet.
  • - Implementera alternativa personalstrukturer och förbättrade rengöringsåtgärder för att garantera säkerheten för våra distributions- och tillverkningsteam, samt samarbeta med alla federala och lokala riktlinjer för att stänga viktiga verksamheter och tjänster.
  • - Öka frekvensen och noggrannheten av rengörings- och desinfektionsrutiner på våra anläggningar för att följa CDC:s rekommendationer, samt införa protokoll som säkerställer att våra teammedlemmar håller det rekommenderade avståndet på 6 fot från varandra.
  • - Erbjuda upp till 10 dagars förlängd sjuklön för att täcka frånvaro för gruppmedlemmar som kan påverkas direkt av COVID-19.
  • - Begränsning av alla internationella affärsresor och begränsning av alla besökare till alla MiTek-anläggningar globalt tills vidare.

Denna pandemi kommer att omdefiniera vårt sätt att bedriva verksamhet, och vi är fast beslutna att arbeta med våra medarbetare, kunder och samhällspartner för att ta reda på hur vi bäst ska arbeta tillsammans i denna nya verklighet. Vi ser dagligen fantastiska exempel på detta när våra globala team arbetar tillsammans för att hantera denna globala pandemi, och vi vet att vi kommer att gå stärkta ur detta i många avseenden på lång sikt.

Vi är medvetna om att detta är en utmanande tid för alla, och vi är fortfarande djupt engagerade i säkerheten för våra medarbetare, kunder och samhällen. Vi kommer att fortsätta att övervaka situationen och kommunicera vårt svar, så att vi kan fortsätta att ta hand om våra medarbetare och samhällen, samtidigt som vi betjänar våra kunder så gott vi kan.

Var försiktig och må bra!