Meddelande om sekretess

TRUSTe

Senast uppdaterad: 13 januari 2021

Effektivt: 20 januari 2021

Introduktion

MiTek Industries, Inc. och dess dotterbolag och dotterbolag ("MiTek", "företaget", "vi", "oss", "vår") respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda din integritet i samband med insamling av personlig information. Denna sekretesspolicy innehåller viktig information om företagets sekretessrutiner och de valmöjligheter som företaget erbjuder enskilda personer med avseende på deras personuppgifter. Om du förser oss med personlig information, meddelar du oss att du har läst, förstår och accepterar de sekretessrutiner som sammanfattas i denna sekretesspolicy.

Tillämpningsområde

Denna sekretesspolicy gäller för vår insamling och användning av personlig information som vi kan få på olika sätt, bland annat genom: din användning av denna webbplats och de webbplatser som anges i bilaga A (kollektivt "webbplatserna" och var och en av dem en "webbplats"); information som erhålls i samband med ditt köp av produkter eller tjänster eller vårt köp av produkter eller tjänster från dig; information som erhålls i samband med din jobbansökan eller anställning; information från evenemang som du deltar i; och våra mobilapplikationer.

Typer av uppgifter som vi samlar in

När vi använder termen "personlig information" i denna sekretesspolicy menar vi information som identifierar eller kan användas för att identifiera en person. Personlig information omfattar inte information som har anonymiserats eller avidentifierats eller, i vissa fall, information som är allmänt tillgänglig.

Vi kan samla in personlig information: från dig (till exempel när du beställer en produkt eller tjänst, fyller i ett formulär, kontaktar oss, registrerar ett konto, ansöker om ett jobb eller anmäler dig till ett nyhetsbrev), från din arbetsgivare, från offentligt tillgänglig information och på automatiserade sätt när du besöker eller använder våra produkter eller tjänster på någon webbplats eller interagerar med onlineannonser som vi placerar.

Nedan följer exempel på den typ av information som vi samlar in från dig och hur vi använder den informationen:

Kontoregistrering - Vi kan samla in ditt namn och din kontaktinformation när du skapar ett konto. Vi samlar också in information om de åtgärder som du utför när du är inloggad på ditt konto. Vi har ett legitimt intresse av att tillhandahålla kontorelaterade funktioner till våra användare. Konton kan användas för att spåra beställningar eller för att spåra supportärenden.

Ljud- och videoinspelningar - Vi kan samla in ljud- och videoinformation som du skickar in, som fångas av våra övervakningskameror på vår fastighet eller som fångas under supportsamtal. Vår användning av inspelningar som du skickar in bygger på ditt samtycke. Vi har ett legitimt intresse av att säkerställa säkerheten på våra fastigheter och kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Kundinformation - Vi samlar in namn och kontaktinformation om våra kunder och deras anställda som vi kan ha kontakt med. Vi kan behandla denna information för att fullgöra vårt avtal med kunden. Vi har också ett legitimt intresse av att kontakta våra kunder och kommunicera med dem om normal företagsadministration som projekt, tjänster och fakturering.

Kundsupport/Feedback - Om du ger oss feedback eller kontaktar oss för support samlar vi in ditt namn och din e-postadress, liksom allt annat innehåll som du skickar till oss, för att kunna svara. Om du kontaktar oss för kundsupport kan vi också be dig att lämna information om din dator eller om de problem du försöker lösa. Vi har ett legitimt intresse av att ta emot och agera på din feedback eller dina problem. Under vissa omständigheter kan vi behandla denna information för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Avståndsinformation - När du använder våra webbplatser eller mobilapplikationer kan vi samla in din plats från GPS-, Wi-Fi- och/eller mobiltekniken i din enhet för att fastställa din plats. Vi har ett legitimt intresse av att förstå våra användare och tillhandahålla skräddarsydda tjänster. I vissa sammanhang baseras vår användning också på ditt samtycke till att ge oss information om geolokalisering.

Webbinteraktioner - När du använder våra webbplatser och de tjänster som tillhandahålls via webbplatserna kan vi automatiskt samla in information med hjälp av cookies och liknande tekniker, t.ex:

 • din webbläsartyp och ditt operativsystem;
 • sidor på webbplatsen som du tittar på;
 • länkar du klickar på;
 • din IP-adress;
 • den plats från vilken du besöker vår webbplats;
 • datum och tid för ditt besök på vår webbplats;
 • din internetleverantör;
 • den webbplats som du besökte innan du kom till vår webbplats;
 • antalet länkar du klickar på på webbplatsen;
 • vilka sidor du har tittat på webbplatsen;
 • vissa sökningar/frågor som du utförde via våra produkter och/eller webbplatser, och
 • Identifiering av mobila enheter, t.ex. IMEI och Device ID.

Vi har ett legitimt intresse av att få vår webbplats att fungera effektivt, övervaka våra nätverk och övervaka besökarna på våra webbplatser. När det krävs enligt lag baserar vi användningen av cookies från tredje part och liknande spårningsteknik på samtycke.

Mobila enheter - För användare av våra mobila applikationer kan vi använda programvara för mobilanalys. Denna programvara kan registrera information som hur ofta du använder applikationen, de händelser som inträffar i applikationen, aggregerad användning, prestandadata och var applikationen laddades ner från. Vi har ett legitimt intresse av att identifiera unika besökare och förstå hur användare interagerar med oss på sina mobila enheter.

Nyhetsbrev - När du anmäler dig till en av våra sändlistor samlar vi in din e-postadress eller postadress. Om du får ett nyhetsbrev från oss kan vi använda vissa verktyg för att samla in uppgifter om när du öppnar vårt meddelande, klickar på länkar eller banners som det innehåller och gör inköp. Vi har ett legitimt intresse av att dela information om våra produkter eller tjänster och förstå hur du interagerar med vår kommunikation till dig. Under vissa omständigheter bygger vår insamling av information på ditt samtycke.

Online Message Board - Om du använder anslagstavlor som tillhandahålls av oss eller andra kan all information du skickar samlas in och användas av andra. Vi är inte skyldiga att övervaka dessa offentliga anslagstavlor, och vi tar inget ansvar för säkerheten eller sekretessen för information som publiceras på sådana anslagstavlor. Vår användning av den information som du lämnar till anslagstavlor bygger på ditt samtycke.

Beställning - Vi samlar in ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och kreditkortsnummer när du gör en beställning. Vi använder din information för att fullfölja vårt avtal att förse dig med produkter eller tjänster.

Anställning - Om du ansöker om en platsannons eller blir anställd kommer vi att samla in de personuppgifter som krävs för att behandla din ansökan eller fullgöra vårt anställningsavtal. Detta kan bland annat omfatta ditt skatteregistreringsnummer, födelsedatum eller, i vissa länder, din religion. Vi kan komma att samla in din utbildnings- eller anställningshistorik för att utvärdera dig för en tjänst eller din bank- eller kreditkontoinformation för att betala eller ersätta dig. På vissa platser kan vi ha samlat in en algoritm från en fingertoppsscanning eller vi kan ha samlat in biometrisk eller liknande information för att utföra vårt anställningsavtal. Anställdas användning av företagets system kan också övervakas av säkerhetsskäl. Vi kan också ha videokameror på en plats av säkerhetsskäl.

Vi använder information om nuvarande anställda för att fullgöra vårt anställningsavtal eller för att förvänta oss ett anställningsavtal med dig. I vissa sammanhang är vi också skyldiga enligt lag att samla in information om våra anställda. Vi har också ett legitimt intresse av att använda din information för att ha en effektiv personal- och arbetsstyrka.

Hur vi använder och behandlar dina personuppgifter

Utöver de syften som beskrivs ovan kan företaget samla in dina personuppgifter av olika skäl.

Den information vi samlar in i användnings- eller webbserverloggar hjälper oss att: administrera de webbplatser du besöker, analysera användningen av webbplatsen, hjälpa oss med de produkter och tjänster du köper, skydda webbplatserna och deras innehåll från olämplig användning och förbättra användarens upplevelse.

Vi kan använda din personliga information för våra interna affärsändamål, vilket till exempel kan innebära att vi genomför en transaktion med dig. Vi kan också använda denna information för att kontakta dig av olika andra affärsmässiga skäl, t.ex. för att:

 • marknadsföra våra produkter och tjänster till dig eller skicka ett nyhetsbrev;
 • skapa ditt användarkonto;
 • kontakta dig på uppdrag av våra närstående företag eller externa affärspartner om ett erbjudande som kan intressera dig;
 • fråga dig om din erfarenhet av vårt företag, webbplatserna eller våra produkter och tjänster;
 • skydda mot eller identifiera eventuella bedrägliga transaktioner;
 • avgöra hur effektiv vår reklam är;
 • låta dig registrera dig för MiTek University, och
 • administrera webbplatserna, bedöma trafiken till våra webbplatser, underhålla och förbättra webbplatserna och våra tjänster samt analysera trender i sammantaget.

Vi kan också använda statistik om användningen av webbplatsen och produkterna för att utveckla och förbättra produkterna.

När du lägger upp en annons på vår webbplats för maskiner som du vill sälja kan vi be dig om kontaktinformation (t.ex. namn och e-postadress) så att vi kan kontakta dig via webbplatsen angående din annons.

Vi drar slutsatser av den personliga information vi samlar in, och vi använder sådana slutsatser för samma ändamål som de ändamål för vilka informationen samlades in.

När du använder våra webbplatser och på annat sätt ger oss personlig information, bekräftar och godkänner du att vi kommer att använda den informationen för våra affärs- och juridiska syften enligt ovan.

Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till våra närstående företag och till tredje parter som vi har anlitat för att hjälpa oss med våra interna affärsändamål, t.ex. leverantörer av e-posttjänster, plattformsleverantörer, betalningsförmedlare, säljare, leverantörer av personalförmåner, konsulter, affärspartner och andra produkt- och tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning. Detta kan vara nödvändigt: för att tillhandahålla eller stödja de produkter och tjänster vi erbjuder, för att fullgöra vårt avtal med dig, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter gentemot innehålls- och teknikleverantörer, om det behövs i samband med en överföring av företagstillgångar eller om vi anser att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller vår egendom. Vi kräver att varje tredje part eller dotterbolag som hanterar eller har tillgång till dina personuppgifter använder sådan information i enlighet med våra åtaganden enligt denna sekretesspolicy.

Om ett annat företag förvärvar eller planerar att förvärva vårt företag, vår verksamhet eller våra tillgångar kommer vi att dela information med det företaget, även i förhandlingsstadiet.

Vi kan också komma att lämna ut personlig information om det är nödvändigt för att följa lagen, till exempel för att följa en stämning eller annan juridisk process, eller när vi i god tro anser att det är nödvändigt att lämna ut information för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en begäran från en myndighet.

Vi kan avslöja viss information: Om vi anser att ett sådant avslöjande är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan ha brutit mot användarvillkoren för en av våra webbplatser eller som kan orsaka skada eller störningar (avsiktligt eller oavsiktligt) på våra rättigheter eller vår egendom, andra webbplatsanvändare eller någon annan som kan skadas av sådan verksamhet.

I vissa fall kan information om jobbansökningar samlas in för vår räkning av våra kontrakterade tredjepartsadministratörer, som endast får behandla den information som du lämnar för att tillhandahålla tjänster till oss.

Vi kan fråga dig om du vill att vi ska dela din information med andra oberoende tredje parter som inte beskrivs någon annanstans i denna policy.

Tillgång, integritet, valfrihet och radering

Om vi samlar in eller använder din personliga information vill vi att informationen ska vara tillförlitlig, korrekt, fullständig, aktuell och relevant för den avsedda användningen. För att uppnå detta ger vi individer möjlighet att få tillgång till sina uppgifter och begära att uppgifter korrigeras eller raderas. I vissa fall kan vi begränsa eller avslå din begäran om lagen tillåter eller kräver att vi gör det eller om vi inte kan verifiera din identitet på lämpligt sätt.

Om du vill komma åt, korrigera eller begära att dina personuppgifter raderas eller om du vill radera ditt foto från din profil, loggar du in på ditt konto eller kontaktar oss på det sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Tillgång och integritet

Du kan begära tillgång till din personliga information genom att kontakta oss på det sätt som anges i denna sekretesspolicy. I den utsträckning som lagen kräver kommer vi på begäran att ge dig rimlig tillgång till de personuppgifter som vi har om dig i ett portabelt format.

Vi ber dig att hålla din personliga information aktuell och att du gör eller meddelar oss om eventuella ändringar av den.

Vissa personuppgifter kan uppdateras direkt i Workday.

För att uppdatera dina kundpreferenser för e-postkommunikation om våra produkter, tjänster, nyhetsuppdateringar, bulletiner och rapporter, gå till länken för preferenser som finns på varje specifik e-postkommunikation.

Om du anser att vi har personuppgifter om dig som i sammanhanget är felaktiga, ofullständiga, otidsenliga eller inte relevanta för den avsedda användningen, kan du kontakta oss och begära att vi korrigerar, uppdaterar eller raderar dessa uppgifter. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder, beroende på sammanhanget, för att korrigera felaktig eller ofullständig information, eller för att radera otidsenlig eller irrelevant information, när vi på ett rimligt sätt kan visa att informationen är felaktig, ofullständig, otidsenlig eller inte relevant för den avsedda användningen. I samband med sådana förfrågningar kommer vi att följa de rättsliga kraven, i tillämpliga fall.

Vi förbehåller oss rätten att: (1) begära och erhålla rimlig information från dig för att bekräfta din identitet, (2) begära och erhålla information från dig som krävs för att korrigera eller uppdatera informationen, (3) avvisa och/eller ignorera förfrågningar om vi fastställer att sådana förfrågningar görs upprepade gånger eller på annat sätt saknar en grund i god tro, och (4) inte vidta några ytterligare åtgärder med avseende på din förfrågan om du inte på ett rimligt sätt kan tillhandahålla den information som beskrivs i (1) eller (2). Vi kommer att svara på din begäran i god tid.

För uppgifter om personalresurser

Vi behåller personuppgifter om anställda och sökande så länge som det behövs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Val

Generellt sett måste vi använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig och för att behandla transaktioner eller instruktioner. I andra avseenden kan du ha valmöjligheter när det gäller hur vi använder dina uppgifter, om vi kommunicerar med dig och, om vi kommunicerar med dig, i vilken form kommunikationen sker. Du kan invända mot vår användning eller vårt utlämnande av dina personuppgifter genom att kontakta oss på det sätt som anges i denna policy.

Om du inte vill att vi ska fortsätta att använda dina personuppgifter för våra interna affärsändamål eller om du vill återkalla ditt tidigare samtycke till detta kan du begära att vi slutar att göra det (opt-out) genom att kontakta oss på det sätt som anges i denna policy. Vi kommer att respektera din begäran om opt-out när det krävs enligt lag, och i många fall även när det inte krävs enligt lag. Det kan hända att vi inte uppfyller din begäran om det finns ett behov av att fortsätta använda dina personuppgifter, till exempel om vi är tvungna enligt lag att tillhandahålla dina personuppgifter, eller om vi behöver använda dina personuppgifter för att lösa en rättstvist eller utredning, eller för andra juridiska eller affärsmässiga ändamål. Vi kan också behöva behålla den information som vi har samlat in om dig enbart för internt bruk, t.ex. för statistiska analyser och för att följa lagen, i den utsträckning som lagen tillåter.

Som en allmän regel skickar vi dig endast e-postmeddelanden eller textmeddelanden med ditt samtycke (opt-in). Du kan sluta ta emot e-postmeddelanden med reklam från oss genom att följa de instruktioner som ges i samband med sådana meddelanden, inklusive i sidfoten av det e-postmeddelande du får, eller genom att kontakta vårt dataskyddsombud på privacyservices@mii.com.

I vissa länder kan vi, om du är anställd hos en kund och använder våra produkter och/eller tjänster i samband med din anställning, skicka dig oönskad marknadsföring via e-post om din arbetsgivare har gett sitt samtycke till att du får ta emot e-postmeddelanden från oss, eller om din arbetsgivare har tillåtit oss att kontakta dig direkt och få ditt samtycke till att ta emot marknadsföring.

Om lagen tillåter det kan vi skicka dig oönskade erbjudanden eller produktinformation som vi tror är av intresse för dig. Du kan sluta ta emot reklampost från oss genom att kontakta vårt dataskyddsombud i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Postreklam kan innehålla anvisningar om att avstå från att ta emot postreklam, och du kan också sluta ta emot postreklam genom att följa dessa anvisningar.

Du kan också sluta ta emot e-post eller post från oss genom att kontakta vårt dataskyddsombud. Ange dina kontaktuppgifter så att dataskyddsombudet kan identifiera dig och slutföra din begäran. Om du väljer att sluta ta emot reklammeddelanden från oss kommer vi att respektera din begäran. Vi kommer dock att fortsätta att skicka dig produkt- eller tjänsterelaterad kommunikation för att uppfylla vårt avtal med dig.

Strykning

Vanligtvis behåller vi dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna policy, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Eventuell biometrisk eller liknande information som vi samlar in kommer att raderas senast den första årsdagen av det datum då syftet med att samla in identifieraren upphör, såvida inte en annan period krävs enligt lag.

Vissa användare kan ha rätt att begära att vi raderar deras personuppgifter. Alla önskemål om radering måste riktas till dataskyddsombudet. Vi kan också besluta att radera dina uppgifter om vi anser att de är ofullständiga, felaktiga eller att vår fortsatta användning och lagring strider mot våra skyldigheter gentemot andra individer eller tredje parter. När vi raderar personuppgifter kommer de att tas bort från vår aktiva databas, men de kan finnas kvar i arkiv där det inte är praktiskt eller möjligt att radera dem. Dessutom kan vi behålla dina personuppgifter i den mån det behövs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och/eller upprätthålla något av våra avtal.

Hur vi skyddar din personliga information

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss.

Vi följer allmänt accepterade säkerhetsnormer och tar hänsyn till de relativa riskerna och arten av den personliga informationen för att använda rimliga och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk, manipulering, obehörig åtkomst, ändring, förstörelse eller avslöjande, både internt och från utomstående.

Tyvärr finns det alltid en viss risk i samband med överföring av personuppgifter via Internet. Om vi enligt lag är skyldiga att informera dig om en överträdelse av dina personuppgifter kan vi meddela dig elektroniskt, skriftligt eller per telefon, om det är tillåtet enligt lag.

Du är ansvarig för att dina lösenord och all kontoinformation hålls hemliga. Vi kommer aldrig att be dig om ditt lösenord i ett oönskat telefonsamtal eller e-postmeddelande.

Hur du kan kontakta oss

Om du har frågor, funderingar eller önskemål om vår sekretesspolicy eller insamling eller användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande adress:

Per post till:

Dataskyddsombud
MiTek House
Grazebrook Industrial Park
Peartree Lane
Dudley
West Midlands
DY2 0XW
Storbritannien

Via e-post: privacyservices@mii.com

Via webbsidan som ligger på: https://privacyportal-uk-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b8e7571f-5f8e-40aa-9ba3-bba5557bd7ad/bf36bd66-b8be-4b31-aa89-d28ff573db1e.html

Via vårt avgiftsfria telefonnummer +1 (888) 914-9661 och använd PIN-koden 425 782.

Om du har en olöst fråga om integritet eller användning av personlig information som vi inte har löst på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår amerikanska tredjepartsleverantör för tvistlösning (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Anställda bör använda följande förfaranden:

Om du inte är nöjd med vårt svar och befinner dig inom EU kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.
Om du har frågor, funderingar eller önskemål om vår integritetspolicy eller insamling eller användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande adress:

Process för hantering av integritetsproblem för uppgifter om mänskliga resurser

MiTek uppmuntrar fri och öppen kommunikation mellan anställda, personalavdelningen och andra anställda i ledningen. MiTek-anställda har ett ansvar att rapportera alla problem som rör dataskydd eller alla beteenden som de anser vara olämplig användning av personlig information. De flesta incidenter kan hanteras effektivt med minsta möjliga störning om de rapporteras snabbt. Följande process kommer att gälla för anställdas tvister eller klagomål om användningen av personlig information:

 • Anställda som är oroliga för MiTeks användning av personlig information eller för ett potentiellt dataintrång bör meddela sin chefrepresentant. Om en sådan anställd är medlem i ett europeiskt företagsråd eller i en fackförening bör den anställde följa den angivna processen för klagomål. Om en anställd anser att det skulle vara olämpligt att diskutera händelsen med sin chef, eller om chefen är föremål för klagomålet, kan den anställde rapportera sådant beteende/kommentarer till sin personalrepresentant eller någon annan medlem av ledningen. Anställda uppmuntras att använda MiTeks policy för öppna dörrar. Vi har också Ethics & Compliance Hotline tillgänglig för allvarligare problem: gratis 800-261-8651 eller på www.brk-hotline.com.
 • Alla ledningsanställda som får kännedom om brott mot dataskyddet eller klagomål om beteende som kan utgöra olämplig användning av personuppgifter ska omedelbart meddela dataskyddsombudet på privacyservices@mii.com. Underlåtenhet att göra detta kan leda till disciplinära åtgärder, upp till och med uppsägning.
 • En sökande som anser att han/hon har observerat olämplig användning av personuppgifter eller blivit utsatt för dataintrång ska omedelbart meddela dataskyddsombudet på privacyservices@mii.com. Klagomålet bör vara så specifikt som möjligt och bör i allmänhet innehålla namnen på de berörda personerna och eventuella vittnen.

Rapporter och klagomål om olämplig användning av personuppgifter kommer att utredas snabbt och på ett objektivt och opartiskt sätt. MiTek kommer att genomföra utredningar på ett konfidentiellt sätt, i den mån det är möjligt. Utlämnande av information om sådana ärenden kommer att ske på grundval av "behov av kännedom", i enlighet med de berörda personernas rättigheter och MiTeks skyldighet att utreda. Om MiTek fastställer att olaglig användning av personuppgifter har förekommit, kommer MiTek att vidta omedelbara korrigerande åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

En anställd som tror att han/hon utsätts för repressalier bör omedelbart kontakta sin personalrepresentant, sin chef eller någon annan medlem av MiTeks ledning så att problemen kan granskas snabbt och grundligt. Varje anställd som ägnar sig åt olagliga repressalier kan bli föremål för disciplinära åtgärder, upp till och med uppsägning.

Förfrågningar från lokala dataskyddsmyndigheter, företagsråd och det amerikanska handelsdepartementet Rapporter och klagomål från lokala dataskyddsmyndigheter, företagsråd, det amerikanska handelsdepartementet eller andra lokala, regionala eller federala myndigheter ska omedelbart riktas till dataskyddsombudet på privacyservices@mii.com.

I varje fall kommer vi att svara dig inom fyrtiofem (45) dagar efter det att vi mottagit din anmälan och vi kommer att göra vårt bästa för att lösa dina problem.

Anställda i EU har rätt att kontakta sin lokala dataskyddsmyndighet om det inte går att lösa problemet genom vår interna process eller om du vill använda oberoende lösningsmekanismer. För att hitta dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion, besök http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index.

Överföring till andra länder

Vi kan komma att lagra och behandla dina personuppgifter i system utanför ditt hemland. Vi kan också överföra dina personuppgifter till länder som kanske inte garanterar samma skyddsnivå för personuppgifter som det land där du bor. Genom att ge oss dina personuppgifter samtycker du till dessa överföringar.

Oavsett eventuella överföringar eller var lagring och behandling kan ske har vi dock rutiner och kontroller för att skydda personlig information i enlighet med de principer som anges i denna integritetspolicy och i enlighet med tillämpliga dataskydds- och integritetslagar.

Appar och webbplatser från tredje part

Observera att våra webbplatser och produkter kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra vars sekretesspolicy skiljer sig från vår. Denna sekretesspolicy gäller inte för information som samlas in från dig via sådana länkar eller som du kan lämna på de webbplatser som du når genom att använda dessa länkar. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretesspraxis på webbplatser som är länkade till webbplatserna eller andra webbplatser som inte är utformade och utvecklade av oss. Du uppmanas att använda sunt förnuft och granska sekretessrutinerna på varje webbplats du väljer att besöka innan du lämnar dina personuppgifter.

Cookies och Clear Gifs

Cookies

En "cookie" är en liten textfil som skickas till din enhet och som används för att lagra begränsad information om din användning av en produkt eller webbplats.

Vi och våra tjänsteleverantörer och betrodda partners använder cookies och liknande teknik för att ge dig viss funktionalitet, till exempel för att ge dig tillgång till säkra inloggningsområden och för att du inte ska behöva skriva in information på nytt i produkt- eller webbplatsformulär. Vi kan också använda cookies eller liknande teknik för att anpassa vårt produkt- eller webbplatsinnehåll eller förbättra säkerheten och användarupplevelsen, till exempel för att analysera trafiken på webbplatsen, till exempel totala antalet besökare på webbplatsens sidor, för att göra förbättringar och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet.

Vi kan använda analysverktyg som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google") eller andra liknande leverantörer. Analysverktyg använder cookies via våra produkter eller vår webbplats och samlar in aggregerade data om användares och besökares användning av produkten eller webbplatsen. De insamlade uppgifterna gör det möjligt för oss att förstå aggregerad användar- eller besöksaktivitet och hur vi kan förbättra vårt produkt- eller webbplatsutbud. Dessa uppgifter samlas in och används endast på aggregerad basis och används inte för att identifiera enskilda användare eller besökare.

Vi kan också använda verktyg för automatiserad marknadsföring som erbjuds av tredje part (specifik företagsinformation kan ges på begäran). Dessa företag använder cookies för att profilera en användares eller besökares intressen och aktivitet. Vi använder data som samlas in via dessa cookies för att serva användare eller besökare med information, nya artiklar och reklam som är skräddarsydda för deras specifika behov och krav.

Du kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner på våra webbplatser eller tjänster. För att hantera Flash-cookies, klicka här.

Genom att använda våra produkter och webbplatser godkänner du att vi placerar dessa typer av cookies på din enhet.

Vi känner för närvarande inte igen automatiska webbläsarsignaler om spårningsmekanismer, som kan inkludera "Do Not Track"-instruktioner.

Tydliga Gifs

Vår e-post och reklamkommunikation till kunder och andra tredje parter kan också innehålla "Clear Image" gifs för att spåra resultaten av en e-postkampanj.

Du har rätt att vägra eller inaktivera cookies och clear gifs som serveras via våra produkter eller vår webbplats, men om du väljer att göra det kan vissa funktioner bli otillgängliga för dig.

Du kan stänga av gifs i ett e-postmeddelande och du kan besöka din e-postklients hjälpmeny för mer information. Du kan också inaktivera gifs i inställningarna för din webbläsare. Eftersom metoderna för att göra detta varierar från webbläsare till webbläsare rekommenderar vi att du besöker din webbläsares hjälpmeny för ytterligare information.

Observera att om du inte ställer in din webbläsare och din e-post så att cookies och clear gifs inte aktiveras, ger du ditt samtycke till att ta emot dem.

Avbrytande av reklam

Vi samarbetar med en eller flera tredje parter för att visa reklam på våra webbplatser och hantera vår reklam på andra webbplatser. Våra tredjepartspartner kan använda cookies eller liknande teknik för att ge kunder och andra tredje parter reklam baserad på dina surfaktiviteter och intressen. Om du vill välja bort intressebaserad reklam kan du göra det när det gäller vissa företag genom att klicka här (eller om du befinner dig i Europeiska unionen klicka här).

Du kan få mer information om hur du kan välja att inte ta emot personliga annonser på denna webbläsare eller enhet från annonsörer som är medlemmar i Network Advertising Initiative eller som prenumererar på Digital Advertising Alliance's Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising genom att besöka de olika organisationernas alternativ för att välja bort annonser.

Länkar till dessa webbplatser finns här:

Initiativ för nätverksreklam: Browser Opt-Out: https://www.networkadvertising.org/choices/

Digital Advertising Alliance: Browser Opt-Out: https://www.aboutads.info/choices/

Både Network Advertising Initiative och Digital Advertising Alliance: App Opt-Out: https://youradchoices.com/appchoices

Din mobila enhet kan innehålla en funktion ("Limit Ad Tracking" på iOS eller "Opt Out of Interest-Based Ads" på Android) som gör det möjligt för dig att välja bort viss information som samlas in via appar som används för intressebaserad annonsering, eller meddela företag som arbetar med intressebaserad annonsering att du inte vill bli spårad. När du väljer bort personlig annonsering kan du fortsätta att se onlineannonsering på tjänsterna eller våra annonser på andra webbplatser.

MiTek följer EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) och UK Extension to the EU-U.S. DPF, som fastställts av U.S. Department of Commerce. MiTek har certifierat till det amerikanska handelsdepartementet att man följer principerna i EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) med avseende på behandlingen av personuppgifter som mottagits från Europeiska unionen och Storbritannien i enlighet med EU-U.S. DPF och det brittiska tillägget till EU-U.S. DPF. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och EU-U.S. DPF-principerna, ska principerna styra. För mer information om Data Privacy Framework (DPF) Program och för att se vår certifiering, besökhttps://www.dataprivacyframework.gov/.

I enlighet med EU-U.S. DPF och UK Extension to the EU-U.S. DPF, åtar sig MiTek Inc. att lösa DPF Principles-relaterade klagomål om vår insamling och användning av din personliga information. Personer från EU och Storbritannien med förfrågningar eller klagomål angående vår hantering av personuppgifter som mottagits i enlighet med EU-U.S. DPF och UK Extension to the EU-U.S. DPF, bör först kontakta MiTek Inc. på:

I enlighet med EU-U.S. DPF och UK Extension to the EU-U.S. DPF åtar sig MiTek Inc. att samarbeta och följa respektive råd från den panel som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter (DPA) och UK Information Commissioner's Office (ICO) med avseende på olösta klagomål om vår hantering av personuppgifter som mottagits i enlighet med EU-U.S. DPF och UK Extension to the EU-U.S. DPF.

Upplysningar från Kalifornien

Det här avsnittet gäller personuppgifter för invånare i Kalifornien (USA) enligt Kaliforniens lagstiftning, inklusive California Consumer Privacy Act ("CCPA").

Vi "säljer" inte din personliga information. Vi hyr inte heller ut, säljer eller delar personlig information (enligt definitionen i California Civil Code § 1793.83) om dig som vi samlar in med andra personer eller icke närstående företag för deras direktmarknadsföring, om vi inte har ditt tillstånd.

Enligt CCPA har en invånare i Kalifornien följande rättigheter: att begära ytterligare information om våra metoder för insamling, användning, utlämnande och försäljning av data i samband med konsumentens personuppgifter, att begära specifika personuppgifter som samlats in om dem under de senaste 12 månaderna och att begära att de personuppgifter som vi har om dem raderas. En person som är bosatt i Kalifornien får inte diskrimineras för att han eller hon utövar sina rättigheter till skydd av privatlivet i Kalifornien.

För att göra en begäran kan du kontakta oss på det sätt som anges i denna sekretesspolicy. I de flesta fall måste du ange ditt namn och din e-postadress eller ditt telefonnummer så att vi kan verifiera din begäran, och i vissa fall kan ytterligare information krävas. De verifieringsåtgärder som vi vidtar kan dock skilja sig åt beroende på var du bor och på begäran. Om möjligt kommer vi att försöka matcha den information som du lämnar i din begäran med information som vi redan har i våra register för att verifiera din identitet. Om vi kan verifiera din begäran kommer vi att behandla den. Om vi inte kan verifiera din begäran kan vi be dig om ytterligare information för att hjälpa oss att göra det. Vi kommer att svara på din begäran inom den 45-dagarsfrist som krävs enligt tillämplig lag. Vi kanske dock inte alltid kan uppfylla din begäran fullt ut, och vi kommer att meddela dig i så fall.

Enligt CCPA kan invånare i Kalifornien använda ett auktoriserat ombud för att göra förfrågningar om integritetsrättigheter. Vi kräver att den auktoriserade agenten förser oss med bevis på den kaliforniska konsumentens skriftliga tillstånd (t.ex. en fullmakt) som visar att han/hon har rätt att lämna in en begäran för deras räkning. Vi kommer också att a) kräva att den auktoriserade agenten verifierar sin egen identitet och b) bekräfta agentens behörighet med den kaliforniska konsument som begäran gäller.

Se bilaga A för en beskrivning av de informationskategorier som (1) samlats in och (2) överförts för en organisations "affärssyfte" (enligt definitionen i Kaliforniens lagstiftning) under de senaste 12 månaderna.

Ändringar i politiken

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla förändringar i vår informationshantering, teknik och tillämplig lag. Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att försöka meddela detta på ett meningsfullt sätt, t.ex. genom att meddela detta under en rimlig tidsperiod bredvid länken "sekretesspolicy" på vår hemsida vid den tidpunkt då ändringen träder i kraft. Alla tidigare versioner kommer att vara ogiltiga. Oavsett detta uppmuntrar vi dig att regelbundet granska den här sidan för att få den senaste informationen om våra sekretessrutiner.

Tillägg A: Uppgifter om informationsdelning i Kalifornien

I California Civil Code 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c) och 1798.140 anges att företagen ska uppge om följande kategorier av information samlas in, överförs mot ersättning eller överförs för en organisations "affärssyfte" enligt definitionen i California Law (eller om de samlats in eller överförts under de senaste 12 månaderna). Vi "säljer" inte dina personuppgifter. Observera att även om en kategori kan vara markerad betyder det inte nödvändigtvis att vi har information om dig i den kategorin. Även om vi till exempel överför bankkontonummer för att betala våra anställda (t.ex. direktinbetalning) samlar vi inte in eller överför bankkontonummer för personer som skickar in frågor på en webbplats sida "Kontakta oss".

Kategorier av personlig information som vi samlar in

Identifierare - detta kan innefatta verkligt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, e-postadress, kontonamn, socialförsäkringsnummer, körkortsnummer, passnummer eller andra liknande identifierare.

Ytterligare kategorier av personuppgifter som beskrivs i Kaliforniens lag om kundregister (Cal. Civ. Code § 1798.80(e) - detta kan omfatta signatur, fysiska egenskaper eller beskrivning, nummer på statligt identitetskort, försäkringsnummer, utbildning, bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer och annan finansiell information, medicinsk information och sjukförsäkringsinformation.

Egenskaper av skyddad klassificering - detta kan omfatta ålder, kön, ras, etnicitet, fysiskt eller mentalt handikapp osv.

Kommersiell information - detta kan inkludera information om produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller annan inköps- eller konsumtionshistoria eller tendenser.

Biometrisk information

Information om aktiviteter på Internet eller andra elektroniska nätverk - detta kan omfatta webbläsarhistorik, sökhistorik och information om en persons interaktion med en webbplats, applikation eller annons på Internet.

Geolokaliseringsuppgifter

Ljud, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller liknande information.

Yrkes- eller anställningsrelaterad information

Slutsatser som dras från någon av de uppgifter som anges ovan.

Till vem vi avslöjar personlig information för ett affärsmässigt ändamål

 • Nätverk för reklam
 • Anknutna företag eller dotterbolag
 • Affärspartner
 • Leverantörer av dataanalys
 • Uppgiftsförmedlare
 • Myndigheter, om det kan behövas för att följa lagen eller förhindra olaglig verksamhet.
 • Leverantörer av Internettjänster
 • Gemensamma marknadsföringspartner
 • Operativsystem och plattformar
 • Andra tjänsteleverantörer
 • Betalningsleverantörer och finansinstitut
 • Organisationer för professionella tjänster, detta kan inkludera revisorer och advokatbyråer.
 • Sociala nätverk