Informacja o ochronie prywatności

TRUSTe

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2021 r.

Obowiązuje: 20 stycznia 2021 r.

Republika Czeska - Niemcy - Francja - Polska - RPA - Suomi - Sverige - Việt Nam - WIELKA BRYTANIA

Wprowadzenie

MiTek Industries, Inc. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone ("MiTek", "Spółka", "my", "nas", "nasz") szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do zabezpieczenia i ochrony ich prywatności w związku z gromadzeniem danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ważne informacje dotyczące jej praktyk w zakresie prywatności i wyborów, jakie oferuje osobom fizycznym w odniesieniu do ich danych osobowych. Przekazanie nam danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem, że użytkownik przeczytał, w pełni zrozumiał i akceptuje praktyki w zakresie ochrony prywatności opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Zakres

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych, które możemy uzyskać na różne sposoby, w tym poprzez: korzystanie z tej witryny i witryn wymienionych w Załączniku A (zwanych łącznie "Witrynami", a każda z nich "Witryną"); informacje uzyskane w związku z zakupem produktów lub usług przez użytkownika lub zakupem przez nas produktów lub usług od użytkownika; informacje uzyskane w związku z podaniem o pracę lub zatrudnieniem; informacje z wydarzeń, w których uczestniczy użytkownik; oraz nasze aplikacje mobilne.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych

Kiedy używamy terminu "dane osobowe" w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli informacje, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej. Dane osobowe nie obejmują informacji, które zostały zanonimizowane lub zdezidentyfikowane lub, w niektórych przypadkach, informacji, które są publicznie dostępne.

Możemy gromadzić dane osobowe: od użytkownika (na przykład podczas zamawiania produktu lub usługi, wypełniania formularza, kontaktowania się z nami, rejestrowania konta, ubiegania się o pracę lub zapisywania się do newslettera); od pracodawcy; z publicznie dostępnych informacji; oraz w sposób zautomatyzowany, gdy użytkownik odwiedza lub korzysta z naszych produktów lub usług na dowolnych Witrynach lub wchodzi w interakcje z zamieszczanymi przez nas reklamami online.

Poniżej podano przykłady rodzaju informacji, które zbieramy od użytkownika i sposobu, w jaki je wykorzystujemy:

Rejestracja konta - możemy gromadzić imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika podczas tworzenia przez niego konta. Gromadzimy również informacje dotyczące działań, które użytkownik wykonuje po zalogowaniu się na swoje konto. Mamy uzasadniony interes w zapewnianiu naszym użytkownikom funkcji związanych z kontem. Konta mogą być wykorzystywane do śledzenia zamówień lub zgłoszeń do pomocy technicznej.

Nagrania audio i wideo - Możemy gromadzić informacje audio i wideo przesłane przez użytkownika, zarejestrowane przez nasze kamery monitorujące na terenie naszej nieruchomości lub zarejestrowane podczas rozmów z działem pomocy technicznej. Wykorzystywanie przez nas nagrań przesłanych przez użytkownika opiera się na jego zgodzie. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych nieruchomości oraz jakości naszych produktów i usług.

Informacje o klientach - Gromadzimy imię i nazwisko oraz dane kontaktowe naszych klientów i ich pracowników, z którymi możemy wchodzić w interakcje. Możemy przetwarzać te informacje w celu wykonania umowy z klientem. Mamy również uzasadniony interes w kontaktowaniu się z naszymi klientami i komunikowaniu się z nimi w zakresie normalnej administracji biznesowej, takiej jak projekty, usługi i rozliczenia.

Wsparcie klienta/opinie zwrotne - jeśli użytkownik przekaże nam swoją opinię lub skontaktuje się z nami w celu uzyskania wsparcia, zbierzemy jego imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wszelkie inne treści, które nam prześle, w celu udzielenia odpowiedzi. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej, możemy również poprosić go o podanie informacji na temat jego komputera lub problemów, które próbuje rozwiązać. Mamy uzasadniony interes w otrzymywaniu informacji zwrotnych od użytkowników i podejmowaniu działań w związku z nimi. W niektórych okolicznościach możemy przetwarzać te informacje w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem.

Informacje o odległości - gdy użytkownik korzysta z naszych Witryn lub aplikacji mobilnych, możemy zbierać informacje o jego lokalizacji za pomocą technologii GPS, Wi-Fi i/lub komórkowej w urządzeniu użytkownika w celu określenia jego lokalizacji. Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu naszych użytkowników i świadczeniu usług dostosowanych do ich potrzeb. W niektórych kontekstach nasze wykorzystanie opiera się również na zgodzie użytkownika na dostarczanie nam informacji o lokalizacji geograficznej.

Interakcje internetowe - podczas korzystania z naszych Witryn i wszelkich usług świadczonych za ich pośrednictwem możemy automatycznie gromadzić informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii, takich jak:

 • typ przeglądarki i system operacyjny;
 • przeglądanych stron witryny;
 • klikanych linków;
 • adres IP;
 • lokalizacja, z której użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny;
 • data i godzina wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej;
 • dostawca usług internetowych;
 • stronę internetową, którą użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą Stronę;
 • liczba linków klikniętych przez użytkownika na stronie;
 • przeglądane strony w witrynie;
 • określone wyszukiwania/zapytania, które użytkownik przeprowadził za pośrednictwem naszych produktów i/lub stron internetowych; oraz
 • identyfikatory urządzeń mobilnych, takie jak IMEI i ID urządzenia.

Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu skutecznego działania naszej witryny internetowej, monitorowaniu naszych sieci i monitorowaniu osób odwiedzających nasze witryny internetowe. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, opieramy korzystanie z plików cookie stron trzecich i podobnych technologii śledzenia na zgodzie.

Urządzenia mobilne - W przypadku użytkowników naszych aplikacji mobilnych możemy korzystać z mobilnego oprogramowania analitycznego. Oprogramowanie to może rejestrować takie informacje, jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia występujące w aplikacji, zagregowane użycie, dane dotyczące wydajności oraz miejsce pobrania aplikacji. Mamy uzasadniony interes w identyfikowaniu unikalnych odwiedzających i zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy wchodzą z nami w interakcję na swoich urządzeniach mobilnych.

Newslettery - gdy użytkownik zapisuje się na jedną z naszych list mailingowych, gromadzimy jego adres e-mail lub adres pocztowy. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas biuletyn, możemy użyć pewnych narzędzi do przechwytywania danych związanych z otwieraniem wiadomości, klikaniem linków lub banerów i dokonywaniem zakupów. Mamy uzasadniony interes w udostępnianiu informacji o naszych produktach lub usługach i zrozumieniu, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą komunikacją. W pewnych okolicznościach gromadzenie przez nas informacji opiera się na zgodzie użytkownika.

Internetowe for a dyskusyjne - Jeśli użytkownik korzysta z forów dyskusyjnych udostępnianych przez nas lub inne podmioty, wszelkie przesyłane przez niego informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne podmioty. Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania tych publicznych forów dyskusyjnych i nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo lub poufność jakichkolwiek informacji publikowanych na takich forach. Wykorzystywanie przez nas informacji przekazywanych na forach dyskusyjnych odbywa się za zgodą użytkownika.

Składanie zamówień - podczas składania zamówienia gromadzimy imię i nazwisko użytkownika, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu i numer karty kredytowej. Używamy tych informacji w celu realizacji naszej umowy o dostarczanie produktów lub usług.

Zatrudnienie - jeśli użytkownik złoży podanie o pracę lub zostanie pracownikiem, będziemy gromadzić dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia jego podania lub wykonania umowy o pracę. Może to obejmować, między innymi, numer identyfikacji podatkowej, datę urodzenia lub, w niektórych krajach, wyznanie. Możemy gromadzić informacje o wykształceniu lub historii zatrudnienia w celu oceny kandydata na dane stanowisko lub informacje o rachunku bankowym lub kredytowym w celu dokonania płatności lub zwrotu kosztów. W niektórych lokalizacjach możemy zebrać algorytm ze skanowania opuszka palca lub możemy zebrać informacje biometryczne lub podobne w celu wykonania umowy o pracę. Korzystanie z systemów firmowych przez pracowników może być również monitorowane w celach bezpieczeństwa. Możemy również posiadać kamery wideo w danej lokalizacji dla celów bezpieczeństwa.

Wykorzystujemy informacje o obecnych pracownikach w celu realizacji umowy o pracę lub przewidywania zawarcia umowy o pracę z użytkownikiem. W niektórych kontekstach jesteśmy również zobowiązani przez prawo do gromadzenia informacji o naszych pracownikach. Mamy również uzasadniony interes w wykorzystywaniu informacji o użytkownikach w celu zapewnienia efektywnego zarządzania personelem i pracownikami.

Jak wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników

Oprócz celów opisanych powyżej, Spółka może gromadzić dane osobowe użytkownika z różnych powodów.

Informacje gromadzone w dziennikach użytkowania lub dziennikach serwerów internetowych pomagają nam: administrować odwiedzanymi Stronami; analizować korzystanie ze Stron; pomagać nam w zakupie produktów i usług; chronić Strony i ich zawartość przed niewłaściwym użyciem; oraz poprawiać doświadczenia użytkownika.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do naszych wewnętrznych celów biznesowych, które mogą obejmować na przykład sfinalizowanie transakcji z użytkownikiem. Możemy również wykorzystywać te informacje do kontaktowania się z użytkownikiem z różnych innych powodów biznesowych, takich jak:

 • marketingu naszych produktów i usług lub wysyłania newslettera;
 • skonfigurować konto użytkownika;
 • kontaktowania się z użytkownikiem w imieniu naszych spółek stowarzyszonych lub zewnętrznych partnerów biznesowych w sprawie oferty, która może zainteresować użytkownika;
 • pytać użytkownika o jego doświadczenia związane z naszą firmą, Stronami internetowymi lub naszymi produktami i usługami;
 • ochrony przed możliwymi nieuczciwymi transakcjami lub ich identyfikacji;
 • określić skuteczność naszych reklam;
 • umożliwiać użytkownikowi rejestrację w MiTek University; oraz
 • administrowania Stronami, oceny ruchu na naszych Stronach, utrzymywania i ulepszania Stron i naszych usług oraz analizowania trendów w ujęciu zbiorczym.

Możemy również wykorzystywać statystyki dotyczące korzystania z Witryny i produktów do celów rozwoju i ulepszania produktów.

Gdy użytkownik zamieszcza w naszej Witrynie ogłoszenie dotyczące maszyn, które chce sprzedać, możemy poprosić go o podanie danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), abyśmy mogli skontaktować się z nim za pośrednictwem Witryny w sprawie jego ogłoszenia.

Wyciągamy wnioski z gromadzonych przez nas danych osobowych i wykorzystujemy takie wnioski do tych samych celów, do których informacje zostały zgromadzone.

Korzystając z naszych Witryn i w inny sposób przekazując nam dane osobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że będziemy wykorzystywać te informacje do naszych celów biznesowych i prawnych, jak opisano powyżej.

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkowników

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym spółkom stowarzyszonym i niepowiązanym stronom trzecim, które zatrudniliśmy, aby pomagały nam w naszych wewnętrznych celach biznesowych, takich jak dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy hostingu platform, podmioty przetwarzające płatności, sprzedawcy, dostawcy świadczeń pracowniczych, konsultanci, partnerzy biznesowi i inni dostawcy produktów i usług działający w naszym imieniu. Może to być konieczne: w celu dostarczania lub wspierania oferowanych przez nas produktów i usług, w celu wykonania naszej umowy z użytkownikiem, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wobec dostawców treści i technologii, w razie potrzeby w związku z przeniesieniem aktywów biznesowych lub jeśli uznamy to za konieczne w celu ochrony naszych praw lub własności. Wymagamy, aby każda strona trzecia lub podmiot stowarzyszony, który obsługuje lub ma dostęp do danych osobowych użytkownika, wykorzystywał takie informacje zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli inna firma przejmie lub planuje przejąć naszą firmę, działalność lub nasze aktywa, udostępnimy informacje tej firmie, w tym na etapie negocjacji.

Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli jest to konieczne do przestrzegania prawa, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub innego procesu prawnego, lub gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu.

Możemy ujawnić pewne informacje: Jeśli jesteśmy zobowiązani do wszczęcia lub obrony przed postępowaniem sądowym lub jakimkolwiek postępowaniem regulacyjnym między użytkownikiem lub nami lub związanym z użytkownikiem lub nami; lub Jeśli uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobie, która mogła naruszyć Warunki korzystania z jednej z naszych Witryn lub która może wyrządzać szkodę lub ingerować (umyślnie lub nieumyślnie) w nasze prawa lub własność, innych użytkowników Witryn lub kogokolwiek innego, kto mógłby zostać poszkodowany w wyniku takich działań.

W niektórych przypadkach informacje o podaniach o pracę mogą być gromadzone w naszym imieniu przez zakontraktowanych zewnętrznych administratorów, którzy mogą przetwarzać podane przez użytkownika informacje wyłącznie w celu świadczenia usług na naszą rzecz.

Możemy zapytać użytkownika, czy chce, abyśmy udostępniali jego dane innym niepowiązanym stronom trzecim, które nie zostały opisane w niniejszym dokumencie.

Dostęp, integralność, wybór i usuwanie

Jeśli gromadzimy lub wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, chcemy, aby były one wiarygodne, dokładne, kompletne, aktualne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Aby to osiągnąć, zapewniamy osobom fizycznym możliwość dostępu do swoich danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia. W niektórych przypadkach możemy ograniczyć lub odrzucić żądanie użytkownika, jeśli zezwala na to lub wymaga tego prawo lub jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiednio zweryfikować jego tożsamości.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do poprawnych danych osobowych, zażądać ich usunięcia lub usunąć swoje zdjęcie z profilu, zaloguj się na swoje konto lub skontaktuj się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

Dostęp i integralność

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. W zakresie wymaganym przez prawo, na żądanie, udzielimy użytkownikowi rozsądnego dostępu do danych osobowych, które posiadamy na jego temat w formacie przenośnym.

Prosimy o aktualizowanie swoich danych osobowych i wprowadzanie lub informowanie nas o wszelkich zmianach.

Niektóre dane osobowe pracowników można aktualizować bezpośrednio w Workday.

Aby zaktualizować preferencje klienta dotyczące komunikacji e-mail dotyczącej naszych produktów, usług, aktualizacji wiadomości, biuletynów i raportów, należy przejść do łącza preferencji znajdującego się w każdej konkretnej wiadomości e-mail.

Jeśli użytkownik uważa, że posiadamy jego dane osobowe, które są niedokładne, niekompletne, nieterminowe lub nieodpowiednie do zamierzonego zastosowania, może skontaktować się z nami i zażądać poprawienia, zaktualizowania lub usunięcia tych informacji. Podejmiemy uzasadnione kroki, stosownie do kontekstu, w celu poprawienia niedokładnych lub niekompletnych informacji lub usunięcia nieterminowych lub nieistotnych informacji, po rozsądnym wykazaniu, że informacje są niedokładne, niekompletne, nieterminowe lub nieistotne dla ich zamierzonego wykorzystania. W związku z takimi żądaniami, w stosownych przypadkach, będziemy przestrzegać wymogów prawnych.

Zastrzegamy sobie prawo do: (1) zażądania i uzyskania od użytkownika uzasadnionych informacji potwierdzających jego tożsamość; (2) zażądania i uzyskania od użytkownika informacji niezbędnych do poprawienia lub zaktualizowania informacji; (3) odrzucenia i/lub zignorowania żądań, jeśli stwierdzimy, że takie żądania są powtarzane lub w inny sposób pozbawione podstaw w dobrej wierze; oraz (4) niepodejmowania dalszych działań w odniesieniu do żądania użytkownika, jeśli użytkownik nie dostarczy w uzasadniony sposób informacji opisanych w punktach (1) lub (2). Odpowiemy na wniosek użytkownika w odpowiednim czasie.

Dane dotyczące zasobów ludzkich

Będziemy przechowywać dane osobowe pracowników i kandydatów tak długo, jak będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Wybór

Ogólnie rzecz biorąc, musimy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu komunikowania się z nim i przetwarzania wszelkich transakcji lub instrukcji. Pod innymi względami użytkownik może mieć wybór co do sposobu, w jaki wykorzystujemy jego dane, czy komunikujemy się z nim, a jeśli komunikujemy się z użytkownikiem, jaką formę przybiera ta komunikacja. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu lub ujawnianiu jego danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób określony w niniejszych Zasadach.

Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy nadal wykorzystywali jego dane osobowe do naszych wewnętrznych celów biznesowych lub chce odwołać swoją uprzednią zgodę na to, może zażądać zaprzestania takich działań (rezygnacja), kontaktując się z nami w sposób określony w niniejszych Zasadach. Uwzględnimy wniosek o rezygnację, jeśli jest to wymagane przez prawo, a w wielu przypadkach nawet jeśli nie jest to wymagane przez prawo. Możemy nie spełnić żądania użytkownika, jeśli istnieje potrzeba dalszego wykorzystywania jego danych osobowych, na przykład, jeśli jesteśmy zmuszeni przez prawo do podania jego danych osobowych lub wymagamy wykorzystania jego danych osobowych do celów postępowania sądowego lub dochodzeniowego, lub do innych celów prawnych lub biznesowych. Możemy również być zmuszeni do przechowywania zebranych informacji o użytkowniku wyłącznie do użytku wewnętrznego, na przykład do celów analizy statystycznej i zgodności z przepisami, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Zasadniczo wysyłamy promocyjne wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w związku z takimi wiadomościami, w tym w stopce otrzymanej wiadomości e-mail, lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacyservices@mii.com.

W niektórych krajach, jeśli użytkownik jest pracownikiem klienta i korzysta z naszych produktów i/lub usług w trakcie zatrudnienia, możemy wysyłać mu niezamówione materiały marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli pracodawca użytkownika wyraził zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail lub jeśli pracodawca użytkownika zezwolił nam na bezpośredni kontakt z użytkownikiem i uzyskanie jego zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy wysyłać użytkownikowi niezamówione oferty lub informacje o produktach, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości pocztowych, kontaktując się z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. Promocyjne przesyłki pocztowe mogą zawierać instrukcje dotyczące rezygnacji, a użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania promocyjnych przesyłek pocztowych, postępując zgodnie z tymi instrukcjami.

Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości e-mail lub korespondencji pocztowej, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, aby umożliwić inspektorowi ochrony danych identyfikację użytkownika i spełnienie jego żądania. Jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, uwzględnimy jego prośbę. Będziemy jednak nadal wysyłać użytkownikowi wiadomości związane z produktami lub usługami, aby wywiązać się z naszej umowy z użytkownikiem.

Usunięcie

Zazwyczaj przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszych zasadach, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Wszelkie gromadzone przez nas dane biometryczne lub podobne informacje, jeśli takie istnieją, zostaną usunięte nie później niż w pierwszą rocznicę daty wygaśnięcia celu gromadzenia identyfikatora, chyba że prawo wymaga innego okresu.

Niektórzy użytkownicy mogą mieć prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Wszystkie wnioski o usunięcie należy kierować do inspektora ochrony danych. Możemy również podjąć decyzję o usunięciu danych użytkownika, jeśli uznamy, że są one niekompletne, niedokładne lub ich dalsze wykorzystywanie i przechowywanie jest sprzeczne z naszymi zobowiązaniami wobec innych osób lub stron trzecich. Po usunięciu danych osobowych zostaną one usunięte z naszej aktywnej bazy danych, ale mogą pozostać w archiwach, jeśli ich usunięcie nie jest praktyczne lub możliwe. Ponadto możemy przechowywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i/lub egzekwowania naszych umów.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników jest dla nas ważne.

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę względne ryzyko i charakter danych osobowych, aby stosować rozsądne i odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, manipulacją oraz nieuprawnionym dostępem, zmianą, zniszczeniem lub ujawnieniem, zarówno wewnętrznie, jak i przez osoby z zewnątrz.

Niestety, w przypadku każdej transmisji przez Internet, przesyłanie danych osobowych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani przez prawo do poinformowania użytkownika o naruszeniu jego danych osobowych, możemy powiadomić użytkownika drogą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swoich haseł i wszelkich informacji dotyczących konta. Należy pamiętać, że nigdy nie poprosimy użytkownika o podanie hasła w niezamówionej rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail.

Jak można się z nami skontaktować

W przypadku pytań, wątpliwości lub próśb dotyczących naszej Polityki prywatności, gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych, można skontaktować się z nami pod adresem:

Pocztą na adres:

Inspektor ochrony danych
MiTek House
Grazebrook Industrial Park
Peartree Lane
Dudley
West Midlands
DY2 0XW
Wielka Brytania

Pocztą elektroniczną na adres: privacyservices@mii.com

Za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://privacyportal-uk-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b8e7571f-5f8e-40aa-9ba3-bba5557bd7ad/bf36bd66-b8be-4b31-aa89-d28ff573db1e.html

Za pośrednictwem naszego bezpłatnego numeru telefonu +1 (888) 914-9661 należy użyć kodu PIN 425 782.

Jeśli użytkownik nie jest usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią i znajduje się w Unii Europejskiej, może mieć prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych.
W przypadku pytań, wątpliwości lub próśb dotyczących naszej Polityki prywatności lub gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, można skontaktować się z nami pod adresem:

Proces obsługi zastrzeżeń dotyczących prywatności w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich

MiTek zachęca do swobodnej i otwartej komunikacji między pracownikami, działem kadr i innymi pracownikami kierownictwa. Pracownicy MiTek mają obowiązek zgłaszania wszelkich obaw związanych z prywatnością danych lub wszelkich zachowań, które ich zdaniem stanowią niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych. Większość incydentów można skutecznie rozwiązać przy minimalnych zakłóceniach, jeśli zostaną one niezwłocznie zgłoszone. Poniższy proces będzie miał zastosowanie do sporów lub skarg pracowników dotyczących wykorzystania Danych Osobowych:

 • Pracownicy, którzy mają obawy dotyczące wykorzystania Danych osobowych przez MiTek lub potencjalnego naruszenia danych, powinni powiadomić o tym swojego przełożonego. Jeśli taki pracownik jest członkiem europejskiej rady zakładowej lub związku zawodowego, powinien postępować zgodnie z wyznaczonym procesem składania skarg. Jeśli pracownik uważa, że omówienie incydentu z przełożonym byłoby niewłaściwe lub jeśli przełożony jest przedmiotem skargi, pracownik może zgłosić takie zachowanie/komentarze swojemu przedstawicielowi ds. zasobów ludzkich lub innemu członkowi kierownictwa. Zachęcamy pracowników do korzystania z Polityki otwartych drzwi MiTek. W przypadku poważniejszych kwestii dostępna jest również infolinia ds. etyki i zgodności: bezpłatny numer 800-261-8651 lub www.brk-hotline.com.
 • Każdy pracownik kierownictwa, który dowie się o jakimkolwiek naruszeniu danych lub złoży skargę dotyczącą postępowania, które może stanowić niewłaściwe wykorzystanie Danych Osobowych, niezwłocznie powiadomi Inspektora Ochrony Danych pod adresem privacyservices@mii.com. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych, z rozwiązaniem umowy o pracę włącznie.
 • Każdy wnioskodawca, który uważa, że zaobserwował niewłaściwe wykorzystanie Danych Osobowych lub został narażony na naruszenie danych, powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Ochrony Danych na stronie privacyservices@mii.com. Skarga powinna być jak najbardziej szczegółowa i zasadniczo powinna zawierać imiona i nazwiska zaangażowanych osób oraz wszelkich świadków.

Zgłoszenia i skargi dotyczące niewłaściwego wykorzystania Danych osobowych będą rozpatrywane niezwłocznie i w obiektywny, bezstronny sposób. W miarę możliwości MiTek będzie prowadzić dochodzenia w sposób poufny. Informacje dotyczące takich spraw będą ujawniane na zasadzie "wiedzy koniecznej", zgodnie z prawami zaangażowanych osób i obowiązkiem MiTek do przeprowadzenia dochodzenia. Jeśli MiTek ustali, że doszło do niezgodnego z prawem wykorzystania Danych osobowych, podejmie natychmiastowe działania naprawcze zgodnie z obowiązującym prawem.

Każdy pracownik, który uważa, że jest obiektem działań odwetowych, powinien niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem działu kadr, swoim przełożonym lub innym członkiem kierownictwa MiTek, aby umożliwić szybkie i dokładne rozpatrzenie obaw. Każdy pracownik, który angażuje się w bezprawne działania odwetowe, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, do rozwiązania umowy o pracę włącznie.

Zgłoszenia i skargi otrzymane od lokalnych organów ochrony danych, rad zakładowych, Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej agencji lokalnej, regionalnej lub federalnej należy niezwłocznie kierować do inspektora ochrony danych na adres privacyservices@mii.com.

W każdym z powyższych przypadków odpowiemy użytkownikowi w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania zgłoszenia i dołożymy wszelkich starań, aby rozwiać jego wątpliwości.

Pracownicy w UE mają prawo do skontaktowania się z lokalnym organem ochrony danych w przypadku, gdy rozwiązanie za pośrednictwem naszego wewnętrznego procesu nie jest możliwe, lub w przypadku chęci skorzystania z niezależnych mechanizmów rozwiązywania sporów. Aby zlokalizować organ ochrony danych w swojej jurysdykcji, odwiedź stronę http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index.

Transmisja do innych krajów

Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika w systemach znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika. Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika do krajów, które mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraj zamieszkania użytkownika. Przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na takie transfery.

Jednakże, niezależnie od wszelkich transferów lub miejsca przechowywania i przetwarzania, stosujemy procedury i kontrole w celu ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych/prywatności.

Aplikacje i strony internetowe innych firm

Należy pamiętać, że nasze Witryny i produkty mogą zawierać łącza do witryn obsługiwanych przez inne podmioty, których praktyki w zakresie prywatności różnią się od naszych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych informacji zebranych od użytkownika za pośrednictwem takich linków lub informacji, które użytkownik może podać na stronach internetowych, do których trafia, korzystając z tych linków. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki w zakresie ochrony prywatności na stronach internetowych, do których prowadzą łącza na Stronach, ani na żadnych innych stronach internetowych, które nie zostały zaprojektowane i opracowane przez nas. Zachęcamy do kierowania się zdrowym rozsądkiem i zapoznania się z praktykami prywatności każdej odwiedzanej witryny przed przesłaniem swoich danych osobowych.

Pliki cookie i wyczyść gify

Pliki cookie

Plik "cookie" to niewielki plik tekstowy wysyłany do urządzenia użytkownika, który służy do przechowywania ograniczonych informacji na temat korzystania przez użytkownika z produktu lub strony internetowej.

My oraz nasi usługodawcy i zaufani partnerzy korzystamy z plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić użytkownikowi określone funkcje, takie jak umożliwienie dostępu do bezpiecznych obszarów logowania i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania informacji do formularzy produktów lub stron internetowych. Możemy również wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie w celu personalizacji naszych produktów lub zawartości witryny internetowej lub poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, na przykład w celu analizy ruchu w Witrynie, takiej jak łączna liczba odwiedzających strony Witryny, w celu wprowadzania ulepszeń i gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości.

Możemy korzystać z narzędzi analitycznych dostarczanych przez Google, Inc. ("Google") lub innych podobnych dostawców. Narzędzia analityczne obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszych produktów lub witryny internetowej i gromadzą zagregowane dane dotyczące korzystania z produktu lub witryny internetowej przez użytkowników i odwiedzających. Zebrane dane umożliwiają nam zrozumienie zagregowanej aktywności użytkowników lub odwiedzających oraz tego, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą ofertę produktów lub witryn internetowych. Dane te są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w sposób zagregowany i nie są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub odwiedzających.

Możemy również korzystać z narzędzi automatyzacji marketingu oferowanych przez strony trzecie (konkretne informacje o firmie mogą zostać podane na żądanie). Firmy te obsługują pliki cookie w celu profilowania zainteresowań i aktywności użytkownika lub odwiedzającego. Używamy danych zebranych za pomocą tych plików cookie, aby dostarczać użytkownikom lub odwiedzającym informacje, nowe artykuły i reklamy dostosowane do ich konkretnych potrzeb i wymagań.

Użytkownik może kontrolować korzystanie z plików cookie na poziomie indywidualnej przeglądarki, ale jeśli zdecyduje się wyłączyć pliki cookie, może to ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji naszych Witryn lub usług. Aby zarządzać plikami cookie Flash, kliknij tutaj.

Korzystając z naszych produktów i stron internetowych, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie tego rodzaju plików cookie na jego urządzeniu.

Obecnie nie rozpoznajemy automatycznych sygnałów przeglądarki dotyczących mechanizmów śledzenia, które mogą obejmować instrukcje "Do Not Track".

Wyczyść gify

Nasze wiadomości e-mail i wiadomości promocyjne do klientów i innych stron trzecich mogą również zawierać gify "Clear Image" w celu śledzenia wyników kampanii e-mail.

Użytkownik ma prawo do odrzucenia lub wyłączenia plików cookie i czystych plików gif obsługiwanych za pośrednictwem naszych produktów lub witryny internetowej, chociaż jeśli zdecyduje się to zrobić, niektóre funkcje mogą stać się dla niego niedostępne.

Możesz wyłączyć gify w wiadomości e-mail i odwiedzić menu pomocy klienta poczty e-mail, aby uzyskać więcej informacji. Można również wyłączyć gify w ustawieniach przeglądarki. Ponieważ środki, za pomocą których można to zrobić, różnią się w zależności od przeglądarki, zalecamy odwiedzenie menu pomocy przeglądarki w celu uzyskania dalszych informacji.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie skonfiguruje ustawień przeglądarki i poczty e-mail w celu wyłączenia plików cookie i czystych plików gif, wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.

Rezygnacja z reklam

Współpracujemy z jedną lub kilkoma stronami trzecimi w celu wyświetlania reklam na naszych Stronach i zarządzania naszymi reklamami na innych stronach internetowych. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie w celu dostarczania klientom i innym stronom trzecim reklam opartych na działaniach i zainteresowaniach użytkownika. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, może to zrobić w odniesieniu do niektórych firm, klikając tutaj (lub jeśli znajduje się w Unii Europejskiej, klikając tutaj).

Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam w tej przeglądarce lub urządzeniu od reklamodawców, którzy są członkami Network Advertising Initiative lub którzy subskrybują Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising organizacji Digital Advertising Alliance, odwiedzając opcje rezygnacji każdej z tych organizacji.

Linki do tych stron znajdują się tutaj:

Network Advertising Initiative: Opt-Out przeglądarki: https://www.networkadvertising.org/choices/

Digital Advertising Alliance: Rezygnacja z przeglądarki: https://www.aboutads.info/choices/

Zarówno Network Advertising Initiative, jak i Digital Advertising Alliance: App Opt-Out: https://youradchoices.com/appchoices

Urządzenie mobilne użytkownika może zawierać funkcję ("Ogranicz śledzenie reklam" w systemie iOS lub "Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach" w systemie Android), która umożliwia rezygnację z gromadzenia określonych informacji za pośrednictwem aplikacji wykorzystywanych do celów reklamowych opartych na zainteresowaniach lub powiadomienie firm reklamowych opartych na zainteresowaniach, że użytkownik nie chce być śledzony. W przypadku rezygnacji ze spersonalizowanych reklam użytkownik może nadal widzieć reklamy online w usługach lub nasze reklamy na innych stronach internetowych.

Firma MiTek przestrzega zasad ochrony prywatności danych UE-USA (EU-U.S. Data Privacy Framework - EU-U.S. DPF) oraz brytyjskiego rozszerzenia zasad ochrony prywatności danych UE-USA (UK Extension to the EU-U.S. DPF), określonych przez Departament Handlu USA. Firma MiTek zaświadczyła Departamentowi Handlu USA, że przestrzega Zasad Ramowych Prywatności Danych UE-USA (Zasady DPF UE-USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w oparciu o DPF UE-USA i brytyjskie rozszerzenie DPF UE-USA. W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszej polityki prywatności a Zasadami DPF UE-USA, obowiązują Zasady. Aby dowiedzieć się więcej o programie Data Privacy Framework (DPF) i zapoznać się z naszą certyfikacją, odwiedź stronęhttps://www.dataprivacyframework.gov/.

Zgodnie z DPF UE-USA i brytyjskim rozszerzeniem DPF UE-USA firma MiTek Inc. zobowiązuje się do rozstrzygania skarg związanych z zasadami DPF dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników. Osoby z UE i Wielkiej Brytanii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszego postępowania z danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o DPF UE-USA i brytyjskie rozszerzenie DPF UE-USA, powinny najpierw skontaktować się z MiTek Inc. pod adresem:

Zgodnie z unijno-amerykańskim DPF i brytyjskim rozszerzeniem unijno-amerykańskiego DPF, MiTek Inc. zobowiązuje się do współpracy i stosowania się odpowiednio do porad panelu ustanowionego przez unijne organy ochrony danych (DPA) i brytyjskie biuro komisarza ds. informacji (ICO) w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg dotyczących naszego postępowania z danymi osobowymi otrzymanymi w oparciu o unijno-amerykański DPF i brytyjskie rozszerzenie unijno-amerykańskiego DPF.

California Disclosure

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do danych osobowych mieszkańców stanu Kalifornia (USA) zgodnie z prawem stanu Kalifornia, w tym California Consumer Privacy Act ("CCPA").

Nie "sprzedajemy" danych osobowych użytkownika. Nie wypożyczamy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika (zgodnie z definicją zawartą w § 1793.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego), które gromadzimy, innym osobom lub niepowiązanym firmom w celach marketingu bezpośredniego, chyba że uzyskamy na to zgodę użytkownika.

Zgodnie z CCPA mieszkaniec Kalifornii ma następujące prawa: do żądania dodatkowych informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i sprzedaży danych w związku z danymi osobowymi konsumenta; do żądania konkretnych danych osobowych zebranych na jego temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy; oraz do żądania usunięcia danych osobowych, które posiadamy na jego temat. Mieszkańcy stanu Kalifornia nie mogą być dyskryminowani za korzystanie ze swoich praw do prywatności.

Aby złożyć wniosek, użytkownik może skontaktować się z nami w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. W większości przypadków wymagane będzie podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, abyśmy mogli zweryfikować żądanie, a w niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe informacje. Podejmowane przez nas kroki weryfikacyjne mogą się jednak różnić w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika i żądania. Tam, gdzie to możliwe, podejmiemy próbę dopasowania informacji podanych w żądaniu do informacji, które już posiadamy w aktach, aby zweryfikować tożsamość użytkownika. Jeśli będziemy w stanie zweryfikować wniosek, przetworzymy go. Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować wniosku, możemy poprosić użytkownika o dodatkowe informacje, które nam w tym pomogą. Odpowiemy na wniosek w terminie 45 dni wymaganym przez obowiązujące prawo. Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy w stanie w pełni spełnić żądania użytkownika, o czym zostanie on powiadomiony.

Zgodnie z CCPA mieszkańcy Kalifornii mogą korzystać z usług upoważnionego przedstawiciela w celu składania wniosków o ochronę prywatności. Wymagamy, aby upoważniony agent dostarczył nam dowód pisemnej zgody konsumenta z Kalifornii (na przykład pełnomocnictwo), które wykazuje upoważnienie do złożenia wniosku w jego imieniu. Będziemy również (a) wymagać od upoważnionego agenta zweryfikowania własnej tożsamości oraz (b) potwierdzenia uprawnień agenta u konsumenta z Kalifornii, którego dotyczy wniosek.

Opis kategorii informacji, które są (1) gromadzone i (2) przekazywane w "celach biznesowych" organizacji (zgodnie z definicją tego terminu w prawie stanu Kalifornia) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, znajduje się w Załączniku A.

Zmiany w polityce

Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych, technologii i obowiązującym prawie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, postaramy się powiadomić o nich w znaczący sposób, na przykład przez rozsądny okres czasu obok linku "polityka prywatności" na naszej stronie głównej w momencie, gdy zmiana zacznie obowiązywać. Wszystkie poprzednie wersje będą nieważne. Niezależnie od tego, zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności.

Dodatek A: Kalifornijskie oświadczenie o udostępnianiu informacji

Kalifornijski kodeks cywilny 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c) i 1798.140 wskazuje, że firmy powinny ujawniać, czy następujące kategorie informacji są gromadzone, przekazywane odpłatnie lub przekazywane w "celach biznesowych" organizacji, zgodnie z definicją tego terminu w prawie stanu Kalifornia (lub były gromadzone lub przekazywane w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Nie "sprzedajemy" danych osobowych użytkowników. Należy pamiętać, że chociaż dana kategoria może być oznaczona, nie musi to oznaczać, że posiadamy informacje o użytkowniku należące do tej kategorii. Na przykład, chociaż przekazujemy numery kont bankowych w celach biznesowych związanych z płaceniem naszym pracownikom (np. bezpośrednia wpłata), nie gromadzimy ani nie przekazujemy numerów kont bankowych osób, które przesyłają pytania na stronie "Skontaktuj się z nami" w Witrynie.

Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych

Identyfikatory - mogą obejmować prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres e-mail, nazwę konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.

Dodatkowe kategorie danych osobowych opisane w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e) - mogą one obejmować podpis, cechy fizyczne lub opis, numer stanowej karty identyfikacyjnej, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej i inne informacje finansowe, informacje medyczne i informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Cechy klasyfikacji chronionych - może to obejmować wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową itp.

Informacje handlowe - mogą obejmować informacje o zakupionych, uzyskanych lub rozważanych produktach lub usługach, a także inne historie lub tendencje zakupowe lub konsumpcyjne.

Informacje biometryczne

Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej - mogą obejmować historię przeglądania, historię wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji danej osoby z witryną internetową, aplikacją lub reklamą.

Dane geolokalizacyjne

Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne

Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem

Wnioski wyciągnięte z dowolnych informacji wymienionych powyżej

Komu ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych

 • Sieci reklamowe
 • Podmioty stowarzyszone lub zależne
 • Partnerzy biznesowi
 • Dostawcy usług analizy danych
 • Brokerzy danych
 • Podmioty rządowe, jeśli może to być konieczne do przestrzegania prawa lub zapobiegania nielegalnej działalności
 • Dostawcy usług internetowych
 • Wspólni partnerzy marketingowi
 • Systemy operacyjne i platformy
 • Inni dostawcy usług
 • Podmioty przetwarzające płatności i instytucje finansowe
 • Organizacje świadczące usługi profesjonalne, w tym audytorzy i kancelarie prawne
 • Sieci społecznościowe